Boeren zetten tandje bij in energietransitie

Boeren zetten tandje bij in energietransitie

Boeren en tuinders leveren een grote bijdrage aan de energietransitie. Maar liefst 50,2% van de deelnemers aan het Nieuwe Oogst Trendonderzoek 2022 heeft op het eigen bedrijf zonnepanelen, windmolens, een mestvergister of warmtekrachtkoppeling. 26,8% is van plan om...
Energiemarkt analyse 13 januari 2022

Energiemarkt analyse 13 januari 2022

Fossiel versus hernieuwbaar. De kop van een recent artikel van Bloomberg luidde: “Europe sleepwalked into an energy crisis that could last years” Bloomberg merkt op dat Europa in een complete energiecrisis verkeert en momenteel afhankelijk is van de...
Energiemarkt analyse 6 januari 2022

Energiemarkt analyse 6 januari 2022

“…a prolonged period of unbearably high energy prices could lead to severe losses, relocation of European companies and an increase of carbon leakage.” Een nieuw jaar, eenzelfde markt? Europese samenwerkingsverbanden vanuit diverse industrieën waarschuwden...
Energiemarkt update 4 januari 2022:  bull markt energie nog niet over

Energiemarkt update 4 januari 2022: bull markt energie nog niet over

Kalenderjaar 2023 heeft het stokje overgenomen In de laatste 8 handelsdagen van 2021 maakten de gas- en elektriciteitsprijzen een vrije val door de komst van warmer weer en LNG. Het sluiten van Franse kernreactoren was de laatste vonk die de rally tot een nieuwe...
Nieuwe spelregels ACM voor congestiemanagement

Nieuwe spelregels ACM voor congestiemanagement

Knellingen op het elektriciteitsnet gooien roet in het eten bij verschillende hernieuwbare energieprojecten. De schaarse ruimte op het net is het gevolg van verschillende factoren. De groeiende economie, digitalisering en de vlotte woningbouw zijn de voornaamste...