Ik heb een:

COMCAM in Het Financiële Dagblad

Vrijdag 24 maart werd er een interview met onze CEO, Philipp Keller gepubliceerd in de special ‘Future Industry’ als katern bij het ‘Het Financiële Dagblad’. De special draaide om het toekomstbestendig maken van de industrie wat betreft energie, verduurzaming en digitalisering.

In het artikel gaat Philipp Keller in op de noodzaak voor bedrijven om een lange termijn energiestrategie te ontwikkelen, waarbij energy portfolio management onontbeerlijk is. Het energielandschap gaat nog sneller veranderen. De enorme opgave om van fossiele brandstoffen over te stappen naar volledig duurzame bronnen zorgt voor grote uitdagingen. Meer decentrale productie betekent ook meer volatiliteit en druk op het netwerk, tekort aan netcapaciteit,netcongestie, mogelijk stroomtekort met gevolgen voor de beschikbarheid en de prijs van stroom. Tegelijkertijd komen er met nieuwe wet- en regelgeving zoals de nieuwe energiewet, de omgevingswet en de ESG (Environment, Social and Governance) framework meer uitdagingen en kosten voor afnemers en producenten van energie. Kortom: meer risico’s, maar ook meer kansen.

Lees het hele interview hier op pag. 5