Ik heb een:

Dit verandert er voor energie vanaf 1 januari 2023

Op Prinsjesdag afgelopen september heeft de regering de belastingplannen voor 2023 gepresenteerd. Nadat het plan eerder al was aangenomen door de Tweede Kamer is het onlangs behandeld in de Eerste Kamer en definitief aangenomen.

Integratie Opslag Duurzame Energie (ODE) in energiebelasting (EB)

De Opslag Duurzame Energie (ODE) en Energiebelasting (EB) worden samengevoegd tot één overheidstoeslag. Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de hoogte van de factuur maar maakt het wel overzichtelijker.

Verhoging energiebelasting (EB)

De energiebelasting voor gas en elektriciteit wordt weer verhoogd als gevolg van de invoering van het prijsplafond. Deze was in 2023 tijdelijk verlaagd ter compensatie van de hoge energieprijzen.

BTW weer terug naar 21%

Per 2023 is het reguliere btw-tarief van 21% weer van toepassing. Deze was tijdelijk verlaagd naar 9% voor energielevering tussen 1 juli 2022 t/m 31 december 2022.

Netwerkkosten stijgen

De kosten voor transport- en netbeheer stijgen. Netbeheerders maken door de hoge energieprijzen hogere kosten en moeten extra investeringen doen om hun netten te verzwaren voor elektrificatie en verduurzaming.

Gemiddelde stijging netwerkkosten:

  • Voor kleinverbruik stijgt het tarief in 2023 tot gemiddeld € 10 per maand per aansluiting.
  • Een MKB-bedrijf met een grootverbruik aansluiting betaalt in 2023 circa 30% tot 53% meer voor het transport van elektriciteit, voor het transport van gas 15% tot 35% meer, afhankelijk van de netbeheerder.
  • Voor een bedrijf aangesloten op het hoogspanningsnet (HS-net) stijgen de transportkosten met ongeveer de helft (51%).

Prijsplafond 2023

Het prijsplafond treedt in werking voor kleinverbruik tot een verbruik van 1.200 m3 en 2.900 kWh in 2023. Heb je een contract met tarieven lager dan de prijs van het prijsplafond? Dan betaal je het tarief uit je contract.

Let op: de maximale prijs is inclusief btw en energiebelastingen per kleinverbruik aansluiting.

Iedere maand heeft een eigen maximaal prijsplafondverbruik voor stroom en voor gas.

 

Verlenging verlaagd tarief laadpalen

Het verlaagde EB-tarief en de vrijstelling ODE voor laadpalen met een eigen aansluiting, voornamelijk publieke laadpalen, worden door een amendement alsnog verlengd voor 2023 en 2024. Omdat de ODE per 2023 wordt geïntegreerd in de EB, gelden per 2023 voor deze aansluiting in alle EB schijven verlaagde tarieven.

Bronnen: Engie, RVO, Solar Magazine