Ik heb een:

Elektriciteit uit water wereldwijd - hydropower

Discussies over de relevantie en levensvatbaarheid van hernieuwbare energie beperken zich vaak tot zon en wind, twee typen energiebronnen die zijn opgekomen sinds de eeuwwisseling.

Hydropower en de elektriciteit die ermee wordt opgewekt in bepaalde landen wordt vaak over het hoofd gezien. Landen als Noorwegen, Oostenrijk en Canada wekken een aanzienlijk deel op met waterkrachtcentrales.

Afrika, Latijns-Amerika en vooral de Caribbean zijn sterk afhankelijk zijn van waterkracht. Zie onderstaande infographic, gebaseerd op gegevens van BP en Ember samengevoegd door Our World in Data.

De Centraal-Afrikaanse Republiek, de Democratische Republiek van Congo, Lesotho en Ethiopië wekten in 2020 bijna 100 procent van hun elektriciteit op met hydropower. Ethiopië begon met de bouw op de Grand Ethiopian Renaissance Dam in 2011. Een project die naar verwachting 5.15 gigawatt elektriciteit kan opwekken. Hiermee zal dit de grootste dam op het continent worden zodra de bouw is afgerond.

De elektriciteits-mix van Venezuela’s bestaat voor 82 procent uit waterkracht. Een groot deel wordt opgewekt door de Guri dam met een geïnstalleerde capaciteit van 10,2 gigawatt. Ecuador, Guinea, Costa Rica and Panama zijn ook vooral afhankelijk van hydropower voor elektriciteit met aandelen in de mix van respectievelijk 78, 71 en 66 procent.

Hydropower is ondergeschikt aan de emissie-zware fossiele brandstoffen indien gekeken wordt naar de totale energiemix. In 2019 bedroeg het aandeel slechts 7% wereldwijd, volgens Our World in Data. Door de grote afhankelijkheid van olie en gas voor verwarming en transport, is het onwaarschijnlijk dat deze eeuwenoude bron van elektriciteit een grote rol zal kunnen spelen in de primaire opwek van energie. Het opwekken via methoden zoals een hydro-elektrische dam heeft ook andere nadelen.

Het dirigeren van rivieren naar reservoirs kan impact hebben op de leefomgevingen van sommige aquatische soorten. Het kan het evenwicht in rivier ecosystemen verstoren, als ook leefgebieden van inwoners afhankelijk zijn van de betreffende rivieren.

Bron: Statista