Ik heb een:

Energie-marktanalyse
24 mei 2022

Het einde van de lockdowns in China betekent niet automatisch een terugkeer tot ‘normaal’.

Bij COMCAM analyseren we doorlopend ontwikkelingen op de energiemarkt. Onze kennis en inzichten delen we in onze marktanalyses.

Een uitgebreidere analyse bieden we aan op maat. Zo blijft u op de hoogte van alle relevante trends en ontwikkelingen in energie inkoop, de verwachte prijsontwikkelingen tot 3 jaar vooruit en alle relevante marktontwikkelingen op de energiebeurzen en wet- en regelgeving. Meer weten?

 

Ga direct verder naar

> IntroductieRuwe olieElektriciteitAardgasSteenkoolEmissierechten

Introductie

De toeleveringsketens, in het Engels bekend onder de naam supply chains, zijn permanent veranderd en zullen de komende jaren met de volgende uitdagingen te maken krijgen:

  • Aanbodketens zullen de komende 10 jaar onder constante dreiging van verstoringen blijven.
  • Toeleveringsketens opereren het beste als de wereld vreedzaam en stabiel is.
  • Een glad verlopende aanbodketen vereist “buffervoorraad”. Dit zal een uitdaging zijn met een dalende beroepsbevolking.
  • Conflict tussen kosten en snelheid tussen ESG-doelen en toeleveringsketens die geoptimaliseerd zijn. Als we ESG prioriteren, moeten aanbodketenrisico’s worden geaccepteerd.
  • Aanbodketentechnologie zal de nieuwe winnaar zijn in de wereld van venture capital, omdat bedrijven investeringen zullen doen in technologie gericht op het verlagen van risico’s in de toeleveringsketen.

De toeleveringsketens zijn nu minder goed in staat om korte termijn schokken te absorberen die inherent zijn aan complexe, globale netwerken. In een wereld met een krapper aanbod, hogere energiekosten, verhoogde geopolitieke risico’s, en gestremde transportnetwerken, zullen hoogwaardige aanbodketen technologieën essentieel zijn voor de strategische doelstellingen van bedrijven. Automatisering, inclusief robotica en andere geautomatiseerde systemen, zal belangrijker worden.

De vraag naar real-time marktinformatie zal ook toenemen. Historische modellen werken niet langer omdat de wereld minder voorspelbaar is geworden, minder vredig en minder veilig. Hierdoor zijn toeleveringsketens meer onderhevig aan aanbod- en vraagschokken.

Ruwe olie

Maersk en Goldman Sachs hebben in twee afzonderlijke rapporten gewezen op hernieuwde congestie in de aanbodketen door de onmiddellijke herstart van Beijing. De Chinese havencapaciteit zal weer toenemen, de achterstand van de lockdowns moet worden ingelopen. Een toename van verschepingen zal komende tijd de Amerikaanse havens overspoelen

De prijzen van olieproducten zoals diesel en benzine zijn de afgelopen maanden fors gestegen door het conflict in Oekraïne in combinatie met een dalende raffinagecapaciteit sinds 2020. Het Amerikaanse driving season staat voor de deur, dus de crackspread van benzine loopt de laatste tijd hard op, terwijl die van diesel afzwakt.

Wereldwijd staat de raffinagecapaciteit op het laagste niveau sinds 2015, vooral nadat westerse kopers niet langer Russische vaccuum gas oil (VGO) en andere intermediaire producten kopen, die nodig zijn voor het raffineren van ruwe olie in benzine, diesel en kerosine.

Volgens Charles Nenner, expert op het gebied van geopolitieke en financiële cycli, verkeert de wereld in een inflatiegolf van 30 jaar. Het lijkt er steeds meer op dat een recessie de enige remedie is tegen hogere prijzen. Een remedie die mogelijk even slecht is als de kwaal zelf.

Prijs Ruwe olie – Brent juli 2022 ($/barrel) – dag cloud candle, log scale

Elektriciteit

Volgens een rapport van North American Electric Reliability Corporation (NERC) kunnen extreme droogte, hittegolven en een lagere elektriciteitsopwekking de komende zomer tot rolling blackouts leiden in Amerika, van de Great Lakes tot de westkust. Door extreem hoge temperaturen zal de airconditioningvraag stijgen en kunnen op windstille dagen blackouts worden getriggerd. De hoeveelheid met hydro opgewekte elektriciteit zal afnemen door de dalende niveaus van waterreservoirs.

Ook zijn fossiele centrales te snel uitgefaseerd zonder volledig vervangen te zijn door groene opwek (wind, zon) en batterijen. De NERC legt uit dat problemen in de aanbodketen leiden tot uitstel van zonneprojecten. Sommige kolencentrales hebben door de hogere exporten moeite om leveranties zeker te stellen. Ook is er een toenemende dreiging van Russische cyberaanvallen.

Letland is het tweede Europese land dat geen aanbod van elektriciteit uit Rusland krijgt. De reden hiervoor is niet geheel duidelijk. Letland was wel het eerste EU-lid met een embargo op Russisch gas.

Prijs Baseload Elektriciteit Q1 leverjaar 2023 (eur/MWh) – dag cloud, log scale

Aardgas

Nadat Rusland de gasleveranties richting Polen en Bulgarije heeft stopgezet, is de gastoevoer naar Finland sinds afgelopen zaterdag ook afgesloten. De reden hiervoor zou kunnen zijn dat Finland en Zweden de wens hebben uitgesproken lid te willen worden van NAVO. Het Kremlin heeft aangegeven dit als een probleem te beschouwen en zou komen met een militaire en technische response.

Gas maakt slechts 5% uit van de Finse energiemix, maar daarvan is 60%-70% afkomstig uit Rusland. Het gas wordt gebruikt door fabrieken en niet zozeer voor het verwarmen van woonhuizen. Voor de komende winter zal Finland samen met Letland een drijvende LNG-terminal huren.

Prijs TTF-gas Q1 leverjaar 2023 (eur/MWh) – Daily candle cloud chart, log scale

                           

Steenkool

De kolenmarkt heeft te kampen met toeleveringsproblemen door het naderende Europese embargo op Russische kolen. Niet alleen Europa, maar ook Japan moet op zoek naar hoogcalorische kolen die doorgaans uit Rusland komen.

Vorige week nam de prijs van leverjaar 2023 toe met 12,5% tot $260 per ton. Leverjaar 2024 steeg zelfs op weekbasis met 17% en sloot vrijdag op $228 per ton. Volgens scheepvaartgegevens van Kpler was de Chinese import van Russische thermische en metallurgische kolen in april twee keer zo hoog als de maand daarvoor. Door de stijgende prijzen in Australië hebben Chinese handelaren hun aankopen van Russische steenkool verhoogd.

Prijs ICE Coal 2023 (usd/t) – dag cloud candle, log scale

Emissierechten

De CO2-prijzen zijn vorige week met ongeveer 9% gedaald nadat de EU had besloten om 250 miljoen extra quota op de markt aan te bieden om investeringen te doen zodat Europa minder afhankelijk is van Russisch gas. De 250 miljoen CO2-rechten worden verkocht uit de ETS-marktstabiliteitsreserve zodat 20 miljard euro opgehaald kan worden voor deze investeringen.

De maatregel is onderdeel van de EC-voorstellen zodat Europa minder afhankelijk is van Russisch gas. De verkoopopbrengsten van de extra rechten zullen naar de herstel- en veerkrachtfaciliteit (RRF) gaan om investeringen in bijvoorbeeld renewables, energie-efficiency en energie-infrastructuur te ondersteunen. De marktstabiliteitsreserve (MSR) is bedoeld om het overaanbod van emissierechten te beheersen. Deze reserve zal in de periode 2019 – 2023 bijna een kwart van het aanbod wegnemen boven een drempel van 833 miljoen emissierechten.

Prijs Emissierechten – dec-22 contract EEX (eur/t) – dag cloud candle, log scale

COMCAM – analyse op maat

Onze analyse geeft op hoofdlijnen een aantal ontwikkelingen aan die impact hebben op de energieprijzen. Een uitgebreidere analyse bieden we aan als losse dienst. Zo blijft u op de hoogte van alle relevante trends en ontwikkelingen in energie inkoop, de verwachte prijsontwikkelingen tot 3 jaar vooruit en alle relevante marktontwikkelingen op de energiebeurzen en wet- en regelgeving.