Ik heb een:

Energie-marktanalyse
28 april 2022

“Get ready for the next supply chain shockwave.”

Bij COMCAM analyseren we doorlopend ontwikkelingen op de energiemarkt. Onze kennis en inzichten delen we in onze marktanalyses.

Een uitgebreidere analyse bieden we aan op maat. Zo blijft u op de hoogte van alle relevante trends en ontwikkelingen in energie inkoop, de verwachte prijsontwikkelingen tot 3 jaar vooruit en alle relevante marktontwikkelingen op de energiebeurzen en wet- en regelgeving. Meer weten?

 

Ga direct verder naar

> IntroductieRuwe olieElektriciteitAardgasSteenkoolEmissierechten

Introductie

Er zijn toenemende zorgen dat de lockdowns in China grote downstream effecten zullen hebben voor de wereldwijde toeleveringsketens. De impact hiervan zou de ernst van de vorige verstoringen kunnen overtreffen. De verwachting is dat de “zero-covid strategie” en lockdowns tot minimaal juni zullen duren, mogelijk langer om te voldoen aan China’s strenge infectiestandaard.

Everstream Analytics, gespecialiseerd in het managen van aanbodketenrisico, voorspelt dat de Amerikaanse en Canadese fabrieken voor autoassemblage snel te maken krijgen met vertragingen en verstoringen. De vertragingen vanaf de drie grootste Chinese havens richting Hamburg en Amsterdam zijn in het eerste kwartaal al verdubbeld tot 12 dagen. Door de vertraging van de Chinese export vermindert wel de congestie bij Amerikaanse havens aan beide kusten, ook in Europa. Maar deze tijdelijke adempauze zal waarschijnlijk gevolgd worden door een tsunami van uitgestelde vracht zodra de lockdowns worden opgeheven.

 

 

Ruwe olie

Aangenomen kan worden dat de Russische productie gepiekt is en onvermijdelijk zal dalen op lange termijn. Verdere sancties zullen deze trend verder versnellen. Een Bloomberg analist verwoordde het als volgt: “The lights are dimming over the Russian oil industry.”

Het gedrag van Russische oliebedrijven toont de dalende internationale vraag naar hun product. Staatsbedrijf Rosneft probeert via tenders miljoenen vaten ruwe olie te verkopen in Europa en Azië. Rosneft verkoopt normaal lange termijncontracten via handelaren als Vitol, Trafigura en Glencore. De EU-deadline van 15 mei nadert en deze dicteert dat de handel met Russische bedrijven beperkt blijft tot “essentiële” activiteit om de EU te beleveren.

De sancties komen op een moment dat de wereldwijde oliebalans extreem krap lijkt op middellange termijn. De mondiale vraag naar olie zal de komende 5 tot 10 jaar blijven groeien, maar het aanbod zal tegenvallen. Een verlaging van de Russische productie zal de dalende trend van non-OPEC productie (exclusief Amerika) verder doen versnellen, wat op middellange termijn kan leiden tot serieuze olietekorten.

Europa lijkt niet succesvol in het overtuigen van OPEC om Rusland te straffen of te isoleren op de oliemarkt. Het Saudische regime heeft recent aangeven de samenwerking met Rusland te intensiveren. In tegenstelling tot de westerse claim dat het een strijd voor democratie aan het voeren is tegen autoritaire regimes, lijken Europese embargo’s deze regimes juist te helpen. Peking accepteert graag olie en gas die niet meer in het westen worden verkocht. Ook zullen een aantal dictators tussen de OPEC-leden de door (zelf)sancties opgedreven olieprijs verwelkomen. Tegelijkertijd betaalt de gewone Europeaan veel meer voor energie als ook voor andere producten en diensten. Het risico van een recessie in Europa neemt hierdoor toe.

Prijs Ruwe olie – Brent juni 2022 ($/barrel) – dag candle, log scale

Elektriciteit

In Italië is het vanaf volgende maand tot minstens maart 2023 de bedoeling dat in publieke gebouwen de airconditioning en verwarming op een temperatuur van respectievelijk niet lager dan 25 graden of hoger dan 19 graden ingesteld te hebben. Het plan wordt in de pers “Operation Thermostat” genoemd en wordt verkocht als het tonen van solidariteit aan de mensen in Oekraïne.

Prijs Baseload Elektriciteit mei 2022 (eur/MWh) – week candle, log scale

Aardgas

De EC en IEA doen de volgende suggesties om energie te besparen en de afhankelijkheid te verminderen:

  • een lagere snelheid op snelwegen
  • thermostaat lager en minder airconditioning
  • thuis werken
  • publiek transport
  • voorkeur voor trein boven korte vluchten

Deze maatregelen zullen volgens de IEA en de EC zorgen voor lagere energiekosten van huishoudens, minder afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen, steun aan Oekraïne en helpen om klimaatverandering tegen te gaan.

Veel bouwprojecten van Amerikaanse LNG exportfabrieken zijn in overweging of al goedgekeurd door de overheid. De LNG-vraag blijft vooral in Europa sterk. De push van Europa om zich te ‘bevrijden’ van Russisch gas behelst ook een grotere focus op hernieuwbare energie. Voor Amerikaanse LNG ontwikkelaars is dit geen goed nieuws want zij moeten lange termijn investeringen doen en lange termijn aanbodcontracten aangaan. Ook milieuzorgen over broeikasgassen van een LNG-aanbodketen, van fracken tot methaanlekken, kan een beperking zijn voor de hoeveelheid LNG die Amerika over 10 of 20 jaar kan verschepen.

Het duurt echter 5 jaar om een nieuw project te bouwen. Alle projecten worden gepland met een horizon van 20 jaar en verkoopcontracten tot en met 20 jaar. Als een Europees bedrijf wil voldoen aan de klimaatneutraliteitsdoelstelling van 2050, zijn dit soort lange termijnen een probleem. Een Europese klant wil gas in 2025 of 2030, maar niet meer in 2040 of 2045.

De Europese gasprijs steeg op woensdag met 20%. De prijs is momenteel zeven keer hoger dan een jaar geleden. Goldman Sachs zegt dat de marktvolatiliteit waarschijnlijk hoog zal blijven door het besluit van de EC over de vraag of het nieuwe betalingssysteem de sancties al dan niet overtreedt.

Prijs TTF gas mei 2022 (eur/MWh) – dag candle chart, log scale                           

Steenkool

Het EU-embargo op Russische kolenimport per augustus heeft grote consequenties voor zowel de Europese als de globale kolenbalans. Kolen worden in bulk getransporteerd. De Russische kolen die naar Europa zouden worden geëxporteerd, kunnen via het spoor of over zee worden verplaatst naar kopers in China en overzee. Europa zou dan de kolen kunnen kopen die normaliter door China en de overzeese kopers worden gekocht. In de praktijk is de situatie minder eenvoudig. De Russische kolen zijn van hoge kwaliteit ofwel van hoge calorische waarde (high cv), terwijl de vrijgekomen kolen van lage kwaliteit is. Dat is een probleem voor Europese elektriciteitscentrales. Japan wil ook haar

Russische kolenimport vervangen, dus de wereldwijde markt voor high cv is krapper geworden. Sinds de aankondiging van de EU is de prijs van high cv dan ook verder gestegen en de prijs van low cv gedaald.

Prijs ICE Coal mei 2022 (usd/t) – week candle , log scale

Emissierechten

De 20-jaar durende, biljoenen kostende “Energiewende” in Duitsland heeft de economie volledig afhankelijk gemaakt van het gasaanbod uit Rusland. TES is een groen waterstofbedrijf dat de energietransitie wil versnellen en een groene waterstofhub wil ontwikkelen in Willemshaven, Noord-Duitsland. Het complex zal groene waterstof en groen gas leveren aan de mobiliteit-, industriele en elektriciteitssector. Het oorspronkelijk plan was een aanbod van 100% groene waterstof tegen 2045.

Schone waterstof kan als bridge fuel dienen. Tegen 2030 zal er een 50:50 verhouding zijn tussen schone en groene waterstof. In de initiële fase zal 25 TWh per jaar aan groen methaan worden geïmporteerd. Hiervan kan meer dan 500.000 metric ton (mt) waterstof van worden gemaakt. In de laatste fase zal het gaan om 250 TWh per jaar en meer dan 5 miljoen mt waterstof. De groene waterstof wordt alleen door hernieuwbare bronnen geproduceerd, vooral door zon en in andere gevallen door wind en /of waterkracht. Het ontwerp en de schaal van dit project heeft het potentieel van Nordstream 1 of 2 in termen van energieaanbod.

Prijs Emissierechten – dec-22 contract EEX (eur/t) – dag candle cloud, log scale

COMCAM – analyse op maat

Onze analyse geeft op hoofdlijnen een aantal ontwikkelingen aan die impact hebben op de energieprijzen. Een uitgebreidere analyse bieden we aan als losse dienst. Zo blijft u op de hoogte van alle relevante trends en ontwikkelingen in energie inkoop, de verwachte prijsontwikkelingen tot 3 jaar vooruit en alle relevante marktontwikkelingen op de energiebeurzen en wet- en regelgeving.