Ik heb een:

Energie-marktanalyse 5 september 2022

Europa’s “Minsky Moment”: energiebedrijven in de problemen

Bij COMCAM analyseren we doorlopend ontwikkelingen op de energiemarkt. Onze kennis en inzichten delen we in onze marktanalyses.

 

Ga direct verder naar

> IntroductieRuwe olieElektriciteitAardgasSteenkoolEmissierechten

Introductie

Europa’s “Minsky Moment”: Energiebedrijven in de problemen

 “Minsky moments are triggered by excessive financial leverage, and in the context of supply chains, leverage means excessive operating leverage: in Germany, $2 trillion of value added depends on $20 billion of gas from Russia… …that’s 100-times leverage – much more than Lehman’s.”

Vorig weekend schreef Zoltan Pozsar over de Europese energiecrisis en specifiek dat Duitsland “can’t cover its payments without Russian gas and the government is asking citizens to conserve energy to leave more for industry.” Terwijl Duitsland Uniper heeft moeten uitkopen, bezwijken andere Europese landen onder wat Zoltan een “supply-chain Minsky moment” noemt.

Afgelopen woensdag liet Oostenrijk weten Wien Energie te moeten uitkopen met een lening van € 2 miljard. Volgens Kanselier Karl Nehammer een uitzonderlijke reddingsoperatie om de elektriciteit zeker te stellen van 2 miljoen huishoudens, vooral in Wenen. Het bedrijf is bijna geheel afhankelijk van Russisch gas en is geraakt door de “prijsexplosie” die nog niet is doorberekend naar klanten.

Ook Zweden zal elektriciteitsproducenten voorzien van noodsteun en is bang dat de Russische beslissing om gasleveringen aan Europa stop te zetten het financiële systeem onder zware druk zal zetten.

Rusland zei vrijdag, nadat de energiemarkten waren gesloten, dat het gasaanbod via Nord Stream 1 niet zal worden hervat na onderhoud.

De meerderheidsaandeelhouder van Uniper is het Finse Fortum, dat steun heeft moeten vragen aan Helsinki. De onderpand vereisten zijn voor Fortum gestegen van € 1 miljard naar € 5 miljard. Wanbetaling van een kleine speler zou ernstige storingen in het Noordse elektriciteitssysteem kunnen veroorzaken.

Erik Thedéen, hoofd van de financiële toezichthouder in Zweden, stelt dat de 11-voudige prijsstijging van elektriciteit in het afgelopen jaar geleid heeft tot een sterke stijging van de vraag naar onderpand. Zonder liquiditeitssteun kunnen elektriciteitsproducenten failliet gaan en grote verliezen zouden kunnen leiden tot het omvallen van het clearing huis.

“We will simply not supply oil and petroleum products to such companies or states that impose restrictions, as we will not work non-competitively” – Alexander Novak, vice premier van Rusland

Ruwe olie

Rusland heeft gereageerd op het G7-plan om een prijsplafond in te stellen op Russische olie. Het land heeft gezegd dat Moskou de export van olie en andere petroleumproducten naar landen met een dergelijke prijslimiet zal verbieden., Alexander Novak stelt hij dat ingrijpen in het marktmechanisme van een belangrijke grondstof zoals olie een destabiliserend effect zal hebben op de wereldwijde energiezekerheid.

Het idee achter het prijsplafond is om landen, die geen importverbod hebben op Russische olie, alsnog olie kunnen kopen zolang deze is geprijsd op of onder het ingestelde prijsniveau. De limiet kan worden afgedwongen via het beperken van de beschikbaarheid van Europese verzekeringen van Russische olievrachten, als ook scheepvaart-dienstverlening en Amerikaanse financiering. De prijs zou lager moeten zijn dan $80 per vat waarop de prijs van Urals crude nu handelt.

Het is onduidelijk hoe effectief een price-cap regime zal zijn. Om de maatregel effectief te laten zijn, moeten olie-importeurs zoals India, China en Turkije, meewerken om toegang te krijgen tot nog goedkopere olie. Deze landen hebben hun aankopen van Urals eerder al vergroot door de aantrekkelijke korting.

Met betrekking tot het G7-prijsplafond zijn drie scenario’s denkbaar:

  • Scenario 1: Rusland werkt niet mee en slaat terug. Een reductie van 3 mbd levert waarschijnlijk een olieprijs van $190 per vat.
  • Scenario 2: China en India werken niet mee – het einde van de Europese dominantie op de verzekeringsmarkt.
  • Scenario 3: De export wordt omgeleid van West naar Oost. Rusland verliest pricing power, ofwel de mogelijkheid om de prijs te bepalen. De olieprijs stabiliseert rond $100.

Er is nog geen substantiële prijsreactie geweest op dit nieuws. Mogelijk verwacht de markt dat het plan geen kans van slagen heeft. Ook zal het lastig worden de EU-lidstaten te overtuigen om een zesde sanctieronde te accepteren. Dat pakket verbiedt de koop van Russische olie per 5 december a.s., waaronder het verbod gebruik te maken van derde landen door bedrijven in het EU-blok voor olie-gerelateerde verzekeringen en financiële dienstverlening.

Afgelopen week was de olieprijs zwak doordat de angst voor een recessie en minder spanning rondom Iraakse verstoringen. Dit werd versterkt door een gebrek aan liquiditeit op de termijnmarkten. Een lagere vraag in China, de grootste olie importeur ter wereld, zorgt ook voor verwachtingen van een lagere vraag. Mede door nieuwe lockdowns in Dalian en Shenzhen en dalende fabrieksorders in augustus. OPEC heeft haar schattingen voor een aanbodoverschot in de wereldwijde markt verhoogd van 0,8 tot 0,9 miljoen vaten per dag. Dit werd bevestigd door een groei van de ruwe olievoorraden zoals gerapporteerd door American Petroleum Institute. Dit droeg ook bij aan de verkoopdruk. De officiële cijfers van de Energy Information Administration  lieten een onttrekking zien voor de derde achtereenvolgende week. Het beeld in olieproducten was gemengd.

Eerder gaf zakenbank Goldman Saschs aan dat de financiële markt voor olie gebroken is door het wegvallen van liquiditeit en gebrek aan hedging. Hierdoor laten olieprijzen meermaals dagelijkse swings zien van $5 sinds de Russische invasie en de kosten om te handelen zijn toegenomen.

Grotere fluctuaties zijn de norm geworden met een open interest in olie futures op een 7-jarig dieptepunt. De fundamentele, fysieke markt is extreem krap geworden terwijl financiële markten gespannen blijven en de oliemarkten lager blijven drukken. Goldman waarschuwt dan ook dat de markt niet ver verwijderd is van een explosieve opwaartse beweging zodra de participanten met olie shorts zenuwachtig worden van de voorraaddaling. Hetzelfde gebrek aan liquiditeit die de olieprijs lager heeft gezet, zal de prijs dan hoger sturen. Mogelijk naar een nieuwe all time high.

Prijs Ruwe olie – Brent november 2022 ($/barrel) – dag cloud candle, log scale

“The skyrocketing electricity prices are now exposing, for different reasons, the limitations of our current electricity market design.” – Ursula von der Leyen

Elektriciteit

EC-voorzitter Ursula von der Leyen kondigt de energie noodtoestand aan. Ze zegt dat deze niet beperkt zal blijven tot Europa.

Onder het huidige systeem bieden producenten – van fossiel tot wind en zon – hun elektriciteit in de markt aan. De elektriciteitsprijs wordt meestal bepaald door gas. Als deze duurder wordt, gaat de elektriciteitsrekening omhoog. Ook al dragen hernieuwbare bronnen ook bij aan het totale aanbod.

Spanje, Portugal, Griekenland, Frankrijk, Italië en België willen dan ook een “ontkoppeling” van gas- en elektriciteitsprijzen. Om langere blackouts te voorkomen wordt niet uitgesloten dat het aanbod tijdelijk wordt gereduceerd. Ook Zweden noemt dit risico: “This winter, at its coldest, there is a real risk that we will have to interrupt electricity consumption in parts of southern Sweden”, aldus Erik Ek, strategic operations manager bij Zweedse netbeheerder Svenska Kraftnät.

Op maandag 29 augustus sprong de Duitse elektriciteitsprijs voor volgend jaar boven € 1.000 per MWh om daarna terug te vallen tot € 840 per megawattuur. De Duits baseload elektriciteitsprijs voor leverjaar 2023 laat een halvering vanaf de top laat zien in bovenstaande daily candle chart van deze prijs op logaritmische schaal. Op maandag 5 september is de prijs weer flink omhoog gestuiterd en zal nog even door blijven stuiteren.

Door de jaar-op-jaar prijsstijging van 610% van TTF-gas per mid augustus, zijn de kosten voor veel producenten te hoog geworden om operationeel te blijven. De elektriciteitsprijs is in 2022 met 300% gestegen. De energieprijzen zijn tien keer hoger dan het 5-jarige gemiddelde. Poetin heeft veel onderhandelingsmacht omdat Europa van Rusland afhankelijk is voor de import van 40% van het gas, 46% van de kolen en 27% van de olie.

Duitsland is door de historisch hoge energiekosten nog steeds gedwongen de industriële productie terug te brengen, ook al zijn prijzen van gas en elektriciteit afgelopen week fors neerwaarts gecorrigeerd. Het meest recente voorbeeld is werelds grootste staalmaker, ArcelorMittal, die afgelopen vrijdag aangaf beide fabrieken te sluiten in Bremen en Hamburg. De fabriek in Astuarias (Spanje) blijft stationair draaien. Het bedrijf legt de oorzaak van de sluitingen bij “the exorbitant rise in energy prices” die een desastreuze impact heeft op de “competitiveness of steel production.” De beslissing om de productie terug te schroeven was ook gebaseerd op “weak market demand and a negative economic outlook”, omdat Europa door energie hyperinflatie in een diepe recessie terecht kan komen.

Prijs Baseload Elektriciteit leverjaar 2023 (eur/MWh) – week cloud candle, log scale

“We believe this will reignite market uncertainty regarding the region’s ability to manage storage through winter, driving a significant rally from Monday, potentially mimicking the August highs, should the issue at NS1 remain unresolved.” – Goldman Sachs

Aardgas

Na een stop van drie dagen was de verwachting dat Gazprom zaterdag de gaskraan van Nord Stream 1 weer zou opendraaien. De gasstroom richting Europa komt voorlopig niet terug, want Gazprom kondigde na sluiting van de beurs aan het transport volledig te hebben stopgezet door een voorheen niet opgemerkte olielekkage.

Dat betekent dat Europa weer afhankelijk is van Russisch gas in de vorm van duurder LNG dat door China wordt doorverkocht. Na een daling van 50% in de afgelopen week, is er weer ruimte om parabolisch te gaan. Goldman verwacht dat in het scenario dat NS1 op nul (zero-flow) blijft, de Europese gasmarkten gebalanceerd kunnen worden met een Balance of Summer (BoS) TTF-prijs in een range van € 215-230 per MWh. Bij 20% NS1 flow is de prijsverwachting € 176.

Als de elasticiteit halveert ten opzichte de oorspronkelijke schatting, is een verwachte BoS-prijs nodig van € 290 per MWh om de voorraden aan te vullen tot 90% (zero-flow NS1 scenario). Een hernieuwde prijsrally zal het debat rondom overheidsingrijpen in de elektriciteitsmarkten weer doen oplaaien. Een interventie op de elektriciteitsmarkt kan indirect de gasbuffer verder verkrappen. Dit omdat de consumptie niet via dit prijsmechanisme wordt teruggebracht. De gasvraag zou hierdoor juist kunnen stijgen.

Een door de overheid gehouden reverse auction wordt als een meer veilige route geopperd, vanuit het perspectief van gasbalans. Dit zou betekenen dat de overheid direct gas terugkoopt van industriële gebruikers op vrijwillige basis om daarmee de buffer te vullen. Dit zou een vorm zijn van gas demand destruction onafhankelijk van de gasprijs. Het zou de voorraadopbouw garanderen en de last van verdere prijsaanpassing weghalen. Uiteindelijk zal een dergelijke veiling de gas en elektriciteitsprijzen omlaag brengen in vergelijking met een scenario zonder veilingen.

De Europese gasprijzen zijn nu gemiddeld 10 keer hoger dan over het afgelopen decennium en ongeveer 10 keer duurder dan Amerikaanse gas. Alex Munton, expert wereldwijde gasmarkten bij Rapidan Energy Group zegt dat Europees aardgas net zo duur is als $500 voor een vat olie. En dit zijn de goede maanden.

Voormalig topman van Saudi Aramco, Sadad Al-Husseini, zei tegen CNBC dat er niet voldoende capaciteit is om Russisch gasaanbod naar de EU te vervangen. Dit terwijl Moskou alternatieve markten heeft om te verkopen zoals China, Japan en India. Het zal jaren duren voordat vervanging is gevonden voor Russisch aanbod. Het gebrek aan vrij beschikbaar aanbod zou kunnen leiden tot serieuze problemen in de wereldwijde energiemarkt.

Niet alleen Europese smelters sluiten hun deuren door stijgende energieprijzen. De gehele Duitse economie is in gevaar dat de plug eruit wordt gehaald. Een hogere rentestand, tragere groei in China, een belangrijke exportmarkt voor Duitsland, en voortdurend toenemende energiekosten.

De realiteit is dat de Europese elektriciteitsmarkten “no longer function”. Als deze niet normaliseren staat Europa een economische verwoesting en depressie te wachten op een schaal die groter zal zijn dan de wereldwijde recessie van 2008.

De laatste maanden is hard gewerkt om de gas consumptie te reduceren, onder meer door te switchen naar alternatieve brandstoffen zoals olie, efficiëntere processen en productieverlaging. Iedereen wordt geraakt, van grote industriële bedrijven tot kleine handelsfirma’s en middelgrote bedrijven. Aangezien energie een cruciaal onderdeel is van elk bedrijfsmodel, kan men zich de chaos, angst en afschuw voorstellen waardoor de grootste Europese economie op dit moment wordt getroffen.

China importeert dit jaar veel Russisch gas, terwijl de import van andere bronnen is gedaald. In de eerste zes maanden van 2022 kocht China 2,35 miljoen ton aan LNG ter waarde van $ 2,16 miljard. Het import volume steeg met 28,7% jaar-op-jaar en de waarde nam toe met 182%. Dit betekent dat Rusland de op drie na grootste LNG- leverancier van China is geworden tot nu toe dit jaar. Rusland heeft zo de leveranciers Indonesië en Amerika ingehaald.  Dit gas moet niet verward worden met pijpleidinggas.

Het dagelijks aanbod naar China van pijpleidinggas heeft via de Power of Siberia pijpleiding een nieuwe all-time-high bereikt. In de eerste helft van het jaar is het aanbod van Russisch pijpleidinggas naar China gestegen met 63,4%. Rusland is de op één na grootste leverancier van pijpleidinggas naar China, na Turkmenistan.

De vraag is waarom de import van Russisch LNG zo hard is gestegen, want de binnenlandse vraag is er momenteel niet. Het antwoord is dat de Russische LNG wordt doorverkocht aan de regio die het heel hard nodig heeft, Europa. De LNG die China aan Europa verkoopt is in feite Russische LNG.

Volgens Kpler is Europa’s import van LNG op jaarbasis met 60% gestegen in de eerste 6 maanden van 2022. China’s JOVO Group, een grote LNG-handelaar liet laatst weten dat het een LNG-vracht aan een Europese koper heeft verkocht. Een futures handelaar in Shanghai vertelde dat de winst van een dergelijke transactie tientallen miljoenen euro kan opleveren, tot zelfs € 100 miljoen. Ook de grootste olieraffinaderij van China, Sinopec Group, heeft in april aangegeven dat het overtollige LNG heeft doorgesluisd richting internationale markt. Volgens lokale bronnen heeft Sinopec 45 vrachten aan LNG, ongeveer 3,15 miljoen ton verkocht. De totale hoeveelheid doorverkochte LNG is waarschijnlijk meer dan 4 miljoen ton, gelijk aan 7% van Europa’s gasimport in de eerste helft van 2022 tot en met eind juni.

Deze ‘overtollige’ LNG werd geproduceerd in Rusland, maar via de tol in China, is het niet langer Russisch gas, maar Chinese LNG. Dit betekent ook dat als de economische activiteit in China weer opveert, de situatie snel kan draaien. Beijing zal dan niet langer Russische LNG her-exporteren om Europa warm te houden. Ironisch genoeg, impliceert dit ook dat Europa voor haar energie afhankelijk is van Beijing, terwijl het nog steeds Russisch gas importeert. Minder grappig is dat Europa Russische LNG voor prijs X had kunnen kopen, maar nu 2X, 3X of meer betaalt. Een hoge prijs voor het afgeven van het signaal aan de wereld dat het Poetin’s regime niet financiert. In werkelijkheid betaalt Europa extra aan zowel Xi als Poetin, die een premie ontvangt dankzij de algehele schaarste op de markt.

Zonder expliciet te zijn, zegt de Financial Times eigenlijk dat Europa Russische LNG via China koopt. Hoe wanhopiger Europa wordt met betrekking tot het energie aanbod, hoe meer China’s beleidsbeslissingen invloed kunnen hebben op het EU-blok. Hoe meer Europa zich wil ontworstelen aan haar energie-afhankelijkheid van Rusland, hoe afhankelijker het zal worden van China. Per saldo heeft Europa de ene energie meester ingeruild voor een andere, ook al zijn beiden “joined at the hip”.

Noorwegen heeft Rusland vervangen als grootste aardgas-leverancier van Europa. Volgens overheidsgegevens uit mei is de Noorse gasproductie met ten minste 8% gestegen ten opzichte van vorig jaar. Terje Aasland, de Noorse minister van petroleum en energie verwacht dat deze productieniveaus gehandhaafd kunnen worden omdat nieuwe projecten online komen.

Prijs TTF gas leverjaar 2023 (eur/MWh) – dag cloud candle, log scale

“Globalisation acted as a gigantic shock absorber… The pandemic and the war are likely to add to instability in the years to come.” – Isabel Schnabel, ECB-econoom

Steenkool

Isabel Schnabel gaf een speech met de titel ‘Monetary policy and the Great Volatility’ waarin geopolitiek als key driver van inflatie wordt gezien. De conclusie van Schnabel is dat genoemde schokken niet tijdelijk zijn, maar structureel. Hieronder zijn enkele citaten uit de speech afgedrukt.

“Op korte termijn zal de huidige revolutie in de toeleveringsketens van de wereld onvermijdelijk veel pijn met zich meebrengen, van plotselinge stijgingen in de energieprijs van het soort dat Europa nu kwelt tot een meer algemene inflatoire druk. Op de langere termijn kunnen we echter, als we de revolutie goed aankunnen en een mengeling van terughoudendheid en vooruitziendheid, vastberadenheid en ongelijkheid tonen, een gezondere wereldeconomie tot stand brengen – een economie die de voordelen van wereldomvattende toeleveringsketens behoudt en ons geleidelijk bevrijdt van afhankelijkheid van de grillen van de autocraten in Moskou en Peking.”

Prijs ICE Coal leverjaar 2023 (usd/t) – week cloud candle, log scale

Emissierechten

De steun voor nucleaire energie is afgelopen maanden toegenomen. Voor Duitsland heeft Habeck al aangegeven de nucleaire centrales langer te willen openhouden. Voor verlenging is nieuwe wetgeving nodig. Ook zijn de stress test parameters voor het beoordelen van risico’s voor de energiezekerheid aangepast zodat later uitfaseren een reële optie wordt.

Het is de bedoeling dat de helft van de huidige, Britse nucleaire capaciteit tegen 2025 is afgeschakeld. Boris Johnson heeft echter het belang van nucleaire energie benadrukt om de energielevering in Groot-Brittannië te garanderen. Hij belooft € 800 miljoen beschikbaar te stellen voor het financieren van het geplande nucleaire energieproject “Sizewell C”.  Naar verwachting kan deze nieuwe reactor in Suffolk elektriciteit opwekken voor 6 miljoen woningen en zal in samenwerking met EDF worden gebouwd. De kosten van het project worden geschat op € 24 miljard, grotendeels gefinancierd door EDF. Het Chinese staatsbedrijf China General Nuclear Power Group (CGN) draagt ook bij door een aandeelhoudersbelang van 20%. CGN ontwikkelt ook Hinkley Point C, samen met EDF, de enige nieuwe nucleaire centrale die nu wordt gebouwd in Groot-Brittannië.

Deze samenwerking met China gaat terug tot een afspraak die in 2015 gemaakt is tussen Xi Jinping en toenmalige premier David Cameron. Onder druk van Amerika en prominente conservatieven wil de Britse overheid CGN nu uit het Sizewell C drukken. Een nieuw financieringsmodel dat in oktober 2021 werd aangekondigd zorgt voor deze mogelijkheid. Hiermee kan EDF nieuwe samenwerkingsverbanden aangaan met alternatieve private investeerders.

In Zwitserland gaan stemmen op om nucleaire energie nieuw leven in te blazen om toekomstige blackouts te voorkomen.

De Japanse overheid maakt ook een U-turn en wil meer nucleaire centrales herstarten die na Fukushima offline waren gehaald. Japan heeft ook interesse in het ontwikkelen van technologie voor kleine nucleaire reactoren. In Amerika was nucleaire energie afgelopen jaar goed voor 19% van de elektriciteitsproductie en was de enige grootste elektriciteitsbron van nul-emissie, voor wind met 9,2%, aldus EIA-gegevens.

Prijs Emissierechten – Dec-22 contract EEX (eur/t) – dag cloud candle, log scale

COMCAM – analyse op maat

Onze analyse geeft op hoofdlijnen een aantal ontwikkelingen aan die impact hebben op de energieprijzen. Een uitgebreidere analyse bieden we aan als losse dienst. Zo blijft u op de hoogte van alle relevante trends en ontwikkelingen in energie inkoop, de verwachte prijsontwikkelingen tot 3 jaar vooruit en alle relevante marktontwikkelingen op de energiebeurzen en wet- en regelgeving.

Op deze analyse rust auteursrecht van COMCAM. Teksten mogen niet worden overgenomen, gekopieerd, openbaar mogen worden gemaakt of verveelvoudigd worden, zonder expliciete toestemming van COMCAM. Ook bij citaten of gedeeltelijke overnames is dit niet toegestaan.

Bij COMCAM analyseren we doorlopend ontwikkelingen op de energiemarkt. Onze kennis en inzichten delen we in onze marktanalyses.

Een uitgebreidere analyse bieden we aan op maat. Zo blijft u op de hoogte van alle relevante trends en ontwikkelingen in energie inkoop, de verwachte prijsontwikkelingen tot 3 jaar vooruit en alle relevante marktontwikkelingen op de energiebeurzen en wet- en regelgeving. Meer weten?