Ik heb een:

Energie-uitdagingen voor tuinders

Veel tuinders hebben een systeem van warmte-krachtkoppeling (wkk) die elektriciteit kan opwekken en warmte kan genereren. Een wkk bestaat uit een grote motor met daaraan een gekoppelde generator. De motor verbrandt gas en de generator levert elektriciteit. Door de verbranding van gas komt warmte vrij. De warmte kan worden gebruikt voor het telen van gewassen.

glastuinbouw

Moeilijke energiemarkt eind 2021

Door de hoge beweeglijkheid van de gasprijzen en de onverwachte en langdurige stijging van 2021 heeft een aantal tuinders te laat ingezien om de prijzen vast te leggen voor langere termijn. Ook zijn er tuinders die gebruik willen maken van de hoge elektriciteitsprijs om alvast de toekomstig op te wekken elektriciteit te verkopen. Dit met het idee om later tegen een lagere prijs de elektriciteit terug te kopen eigen gebruik. Ook kan worden gespeculeerd op een daling van de gasprijs.

Risico's bij energiehandel

Deze energiespeculatie gaat soms goed, maar met de huidige bewegelijkheid van prijzen en onzekerheden gaat het helaas ook vaak fout.

Er zijn momenteel veel factoren die ondersteunend zijn voor alle energieprijzen, waardoor er weinig neerwaartse correcties zijn geweest. Als ze er al waren zoals in oktober, december en maart was het na een parabolische opwaartse beweging en waren ze meestal kortstondig. De stijging is nu ook meer structureel van aard.

De liquiditeit en handelsomstandigheden zijn momenteel ook niet geschikt om veel actief te moeten zijn op de markt.

Energie is een vak

Energie-inkoop is complex en u moet goed weten waar u op moet letten, hoe en wanneer u posities kunt innemen en hoe u die kunt verhandelen. Begeleiding op dat vlak is nodig.

Als ondernemer in de glas- en tuinbouw heeft u verstand van kweken, oogsten en verhandelen van gewassen, groenten, bloemen of zaden.

Zoals u verstand heeft van glas- en tuinbouw, hebben we bij COMCAM verstand van energie.

Een samenwerking met COMCAM kan de kijk op energie veranderen. Energie wordt een middel van kostenoptimalisatie en verduurzaming van een bedrijf. In plaats van een noodzakelijk kwaad in de bedrijfsvoering.

Ik heb interesse