Ik heb een:

Energiemarkt analyse 18 juli 2023

Toekomst voor vraag naar olie rooskleuriger dan aangenomen.

Bij COMCAM analyseren we doorlopend ontwikkelingen op de energiemarkt. Onze kennis en inzichten delen we in onze wekelijkse marktanalyse.

Introductie

“The hope that oil demand will decrease as the world transitions to clean energy is built on a lot of hype and wishful thinking.” – Anas Alhajji, energie-analist en auteur Energy Outlook

Volgens een rapport van Energy Outlook Advisors blijft de wereldwijde vraag naar olie robuust, ondanks groei in hernieuwbare energie. China en India, die nog steeds afhankelijk zijn van kolen, kunnen groene energiebronnen uitbreiden, maar de economische groei zal waarschijnlijk de totale energiebehoefte doen stijgen. Daarom zullen olie en kolen niet snel vervangen worden. De grafiek toont de stijgende vraag naar olie en gas, met tijdelijke dips veroorzaakt door hoge prijzen, niet door groen energiebeleid.

In 2022 kwam 82% van de energieconsumptie van fossiele brandstoffen, ondanks grote investeringen in hernieuwbare energie. China en India zullen nog honderden jaren moeten investeren om carbon neutraliteit te bereiken. Wereldwijd wordt er dit jaar $2,8 biljoen in energie geïnvesteerd, waarvan een groot deel naar schone energie gaat, maar ook meer dan $1 biljoen naar fossiele brandstoffen. Hoewel investeringen in schone energie toenemen, remt bevolkingsgroei en economische groei de overgang naar hernieuwbare energie. Volgens Energy Outlook Advisors zullen de meeste landen hun klimaatdoelstellingen niet halen tegen 2050.

“The Kingdom’s crude output is set to plunge to a two-year low of around 9 mb/d in July and August, leaving it trailing behind Russia as the bloc’s top crude producer. – International Energy Agency (IEA)

Ruwe olie

Saoedi-Arabië verliest haar positie als grootste olieproducent van OPEC+ aan Rusland door unilaterale verlagingen van 1 miljoen vaten per dag. Het land pompt nu ongeveer 9 miljoen vaten per dag op, het laagste niveau in twee jaar. Het is een poging de olieprijs te verhogen en de markt te stabiliseren. De wereldwijde vraag naar olie stijgt volgens de International Energy Agency (IEA) met 2,2 miljoen vaten per dag in 2023, wat lager is dan eerdere voorspellingen. Oliemarkten worden krapper door productiebeperkingen en economische uitdagingen, vooral door de strakkere monetaire beleidsmaatregelen wereldwijd. China is verantwoordelijk voor het grootste deel van de vraaggroei, maar Europa en de OECD-landen hebben te maken met een trage vraag vanwege de vertraging in industriële activiteit. De prijs van WTI-olie steeg afgelopen week boven $ 80 per vat, voor het eerst sinds eind april.

De IEA voorspelt dat de groei van de olievraag in 2024 zal halveren tot 1,1 miljoen bpd vanwege elektrificatie van voertuigen en efficiëntiemaatregelen. Na agressieve renteverhogingen lijkt het gevecht tegen inflatie gewonnen te zijn, maar een te snelle verkrapping kan tot een harde economische landing leiden. De olieprijs steeg in 2022 boven $ 100 vanwege zorgen over beperkt olieaanbod door sancties, maar dit scenario heeft zich niet gerealiseerd. Het moment dat westerse leiders Russische olie boven $ 60 per vat onwettig kunnen verklaren, komt echter dichterbij. De prijs van Russische olie bij westerse havens ligt dicht bij de prijslimiet van de G7-landen. De prijzen van Urals crude stegen bij Russische havens, zoals Novorossiysk en Primorsk. De voornaamste reden voor de stijgende prijs en lagere Russische overzeese exporten, waren de significant gereduceerde verschepingen vanuit Russische, westerse havens.

De handel in Russische olie vindt voornamelijk plaats boven het vastgestelde prijsplafond, bedoeld om toegang tot westerse diensten te voorkomen. Dit creëert een groot prijsverschil tussen laad- en leveringslocaties, waarvan de tussenhandel profiteert. Een prijsbreuk van $ 60 voor Urals suggereert dat Rusland steeds meer in staat is om onafhankelijk te leveren. De Brent-prijs is boven $ 80 gestegen door productieverlagingen van OPEC+, wat kan leiden tot een prijspiek en inflatiestijging. Dit komt op een ongunstig moment, wanneer men denkt dat er geen verdere renteverhogingen zullen plaatsvinden. Een langdurige periode waarin de prijs boven $ 80 blijft, kan leiden tot snelle inflatiestijging en onrust.

Als de prijs van Ruslands belangrijkste oliesoort, Urals, boven de grenswaarde van $ 60 stijgt, zou Rusland laten zien dat het in staat is om wereldwijd olie te leveren zonder hulp van westerse bedrijven. Onder de prijslimiet kunnen Westerse schepen en verzekeringen worden gebruikt voor het transport. Er is echter een schaduwvloot van tankers ontstaan die de olie buiten het prijsplafond om verschepen. Deze schaduwvloot is echter snel afgenomen, waardoor het moeilijker wordt om illegale Russische olie boven de prijslimiet te leveren.

EIA voorspelt een tekort aan olie in 2023, met zichtbare tekenen van tekorten in juni. OPEC+-verlagingen beginnen effect te hebben op prijsverschillen en de Brent-oliecurve is nu in backwardation. Rusland vermindert de export met 25% en OPEC+ moet de output verder verlagen voor marktcontrole. Wall Street is bearish en waarschuwt voor een overschot in 2024. Stijgende rentestanden en zwakkere inflatiegegevens beïnvloeden olieprijsvooruitzichten. Russische olie-exporten dalen onder het referentieniveau van de productieverlaging van 500.000 bpd in maart.

De overzeese ruwe olie-exporten uit Rusland zijn sterk gedaald, voornamelijk als gevolg van verminderde verschepingen vanaf westerse havens. In de week tot en met 9 juli was de export 1 miljoen bpd lager dan de voorgaande week, zonder meldingen van havens die gesloten waren voor onderhoud. De grootste daling werd veroorzaakt door verminderde volumes die bestemd waren voor Europa vóór het embargo. Dit komt op het moment dat Rusland aankondigde de export in augustus met 500.000 bpd te verminderen om een evenwichtige markt te behouden.

Prijs Ruwe olie – Brent september 2023 ($/barrel) – week cloud candle, log scale

Elektriciteit

De prijzen van elektriciteit, gas en kolen bevinden zich in een neerwaartse trend. De prijzen voor levering in de komende maanden zijn bijzonder zwak. De prijs van baseload Dutch power (levering augustus) is sterk gedaald, van boven de € 600 per MWh vorig jaar augustus tot nu ver onder de € 100, met een prijs van ongeveer € 75 voor het eerstvolgende maandcontract.

De prijs van het verder in de tijd liggende kalenderjaar 2024 ligt er sterker bij en nog boven € 120 per MWh. Er is minder risicopremie uit dit contract gelopen, want de prijs heeft ‘slechts’ € 400 gehandeld eind augustus 2022. Als prijzen hier weer gaan toenemen, is er wel sprake van een hogere bodem.

Prijs Baseload Elektriciteit leverjaar 2024 (eur/MWh) – week cloud candle, log scale

“Buffett has liked pipelines for a long time, given their toll bridge-type revenues rather than pure commodity exposure, and this is likely similar. Natural gas prices are down a ton, but I think most of these exporters work on long-term take or pay contracts.” – Bill Stone, CIO Glenview Trust

Aardgas

Berkshire Hathaway Energy, onder leiding van Warren Buffett, koopt het 50%-aandeel van Dominion Energy in het LNG-exportproject Cove Point voor $ 3,3 miljard. Dit verhoogt het aandeelhouderschap van de terminal tot 75%. Cove Point is één van de slechts zeven operationele Amerikaanse faciliteiten die LNG kunnen exporteren. De deal versterkt Berkshire’s groeiende focus op energie-infrastructuur. Het conglomeraat heeft ook geïnvesteerd in gaspijpleidingen en opslagfaciliteiten van Dominion. De overname van Cove Point past in de strategie van Berkshire om waarde te halen uit energiebronnen. Berkshire heeft ook geïnvesteerd in wind- en zonne-energiecapaciteit in Iowa, maar heeft tegelijkertijd haar blootstelling aan traditionele energiebedrijven, zoals Occidental Petroleum en Chevron, vergroot.

Prijs TTF gas leverjaar 2024 (eur/MWh) – dag cloud candle, log scale

Welke landen zijn het meest afhankelijk van kolen?

Steenkool

Wereldwijd blijven veel landen afhankelijk van fossiele brandstoffen, vooral kolen, ondanks de inspanningen om emissies te verminderen en de energietransitie naar netto-nul. Kolen zijn de belangrijkste bron van elektriciteitsproductie en worden veel gebruikt in de productie van ijzer, staal en cement. Ze zijn goedkoop en overvloedig beschikbaar, vooral in opkomende economieën. Zuid-Afrika is het land met de hoogste afhankelijkheid van kolen, waar kolen goed zijn voor 69% van de primaire energieconsumptie in 2022.

Onderstaande tabel toont de landen met het hoogste verbruik aan fossiele brandstoffen over 2022.

In 2022 bereikte de wereldwijde kolenconsumptie voor het eerst meer dan 8 miljard ton in één jaar, waarbij China en India de twee grootste consumenten waren. China alleen al vertegenwoordigt een derde van de wereldwijde kolenconsumptie, voornamelijk in de elektriciteitssector. India heeft haar kolenconsumptie sinds 2007 verdubbeld en zal naar verwachting de groei in kolenconsumptie blijven leiden met een jaarlijks groeipercentage van 6%. Aan de andere kant is de Amerikaanse kolenconsumptie bijna gehalveerd sinds het begin van het vorige decennium, en met initiatieven zoals de Inflation Reduction Act (IRA) zal deze naar verwachting verder afnemen in de Verenigde Staten.

Hetzelfde scenario speelt zich af in de Europese Unie. Frankrijk haalt slechts 2,5% van haar energie uit kolen, terwijl dit percentage in Duitsland 18,9% is, een lichte stijging als gevolg van de energiecrisis. Het kolenverbruik in Duitsland is echter gedaald ten opzichte van 2012. Volgens het IEA zal de vraag naar kolen tot 2025 stabiliseren op het niveau van 2022 en daarna verder afnemen. Hoewel het kolenverbruik in westerse landen afneemt, blijft het in opkomende economieën stabiel voordat het ook daar begint te dalen.

Prijs ICE Coal leverjaar 2024 (usd/t) – week cloud candle, log scale

“We are capable of making electric vehicles, but we are fighting to ensure the safety of our supplies.” – Jean-Dominique Senard.”

Emissierechten

De Europese EV-industrie wordt onder druk gezet door Chinese importen van elektrische voertuigen. Volgens de voorzitter van Renault domineert China de toeleveringsketen van batterijmaterialen. Europa en Amerika proberen hun afhankelijkheid van China te verminderen door besprekingen te starten over een Critical Minerals Agreement. De recente exportbeperkingen op zeldzame aardmetalen hebben schokgolven veroorzaakt in de aanbodketen en chipmarkten. Autofabrikanten zoals Volkswagen zoeken alternatieve technologieën om mogelijke tekorten aan batterijen te voorkomen. Europa en Amerika moeten nog aanzienlijke investeringen doen om hun eigen toeleveringsketens te creëren en te concurreren met China.

Prijs Emissierechten – Dec-23 contract EEX (eur/t) – week cloud candle, log scale

“It’s no mistake that the public is being constantly bombarded with global warming propaganda these days – The powers that be need an existential crisis as a fear generator.” – Brandon Smith

Hernieuwbaar

Eind juni ontmoetten overheidsleiders en denktank power brokers vanuit de hele wereld elkaar op het Summit for a New Global Financing Pact in Parijs om een financiële oplossing te vinden voor armoedebestrijding en klimaatverandering. De top draaide om internationale centralisatie van macht en de vorming van een wereldwijd consortium om het probleem aan te pakken. Globalisten combineren klimaatverandering met internationale financiering en monetaire autoriteit. De VN suggereerde welvaart/emissiebelastingen en herverdeling van rijkdom. Klimaatverandering wordt gebruikt als een vehikel voor een gecentraliseerd economisch systeem onder controle van internationale organisaties. Een mogelijke valutacrisis zal worden gebruikt voor de introductie van CBDC’s en een cashloze samenleving. Het model van de verschroeide aarde kan leiden tot vernietiging van de economie en bevolkingsafname. De agenda van globalisten resulteert in meer macht voor internationalisten en minder vrijheid en welvaart voor anderen.

COMCAM – analyse op maat

Onze analyse geeft op hoofdlijnen een aantal ontwikkelingen aan die impact hebben op de energieprijzen. Een uitgebreidere analyse bieden we aan als losse dienst. Zo blijft u op de hoogte van alle relevante trends en ontwikkelingen in energie inkoop, de verwachte prijsontwikkelingen tot 3 jaar vooruit en alle relevante marktontwikkelingen op de energiebeurzen en wet- en regelgeving.

Op deze analyse rust auteursrecht van COMCAM. Teksten mogen niet worden overgenomen, gekopieerd, openbaar mogen worden gemaakt of verveelvoudigd worden, zonder expliciete toestemming van COMCAM. Ook bij citaten of gedeeltelijke overnames is dit niet toegestaan.

Volg ons op LinkedIn om op de hoogte te blijven van wat er speelt in de energiemarkt, de energietransitie & verduurzaming.