Ik heb een:

Energiemarkt analyse 21 februari 2023

Zeven EU-landen tegen ‘radicale’ veranderingen energiemarkt.

Bij COMCAM analyseren we doorlopend ontwikkelingen op de energiemarkt. Onze kennis en inzichten delen we in onze marktanalyses.

 

Ga direct verder naar

> IntroductieRuwe olieElektriciteitAardgas > Steenkool > Emissierechten > Hernieuwbaar

Introductie

“Any reform going beyond targeted adjustments to the existing framework should be underpinned by an in-depth impact assessment and should not be adopted in crisis mode.” brief aan de Europese Commissie (EC)

Denemarken, Nederland, Estland, Finland, Luxemburg en Letland hebben in een brief aan de EC aangegeven twee keer na te denken voordat grote ingrepen gedaan worden in de systemen van de energie- en elektriciteitsmarkten. Veranderingen genomen in “crisis modus” zouden de single market kunnen verzwakken en investeringen in hernieuwbare energie afschrikken. Bijvoorbeeld door het verlengen van de tijdelijke belasting op overwinsten van non-gas producenten.

De EC wil de elektriciteitsmarkt hervormen met het doel om consumenten beter te beschermen tegen buitensporige prijsvolatiliteit, hun toegang tot veilige energie uit schone bronnen te ondersteunen en de markt veerkrachtiger te maken. Eurelectric, belangenbehartiger voor de power sector, heeft ook haar zorgen geuit over de mogelijk overhaaste interventies die lange termijn consequenties zullen hebben voor de EU-markt. 

Volgens het meest recente onderzoek van denktank Bruegel hebben Europese landen € 792 miljard uitgegeven om bedrijven en huishoudens af te schermen voor de stijgende gasprijzen sinds de start van de energiecrisis. De denktank heeft berekend dat de EU sinds september 2021 € 681 miljard heeft betaald aan de energiecrisis. Groot-Brittannië heeft € 103 miljard besteed en Noorwegen iets meer dan € 8 miljard. Duitsland gaf het meest uit aan crisismaatregelen. Sinds september 2021 heeft het land bijna € 270 miljard mogen ophoesten. Deze getallen zijn sterk toegenomen sinds het Bruegel rapport van drie maanden geleden waar nog een totaalbedrag van € 706 miljard uitrolde.

Bruegel sommeert overheden over te gaan op een meer gerichte steun en lagere inkomens prioriteit te geven. Landen zullen anders bij voortgaande brede financiering problemen krijgen met hun huishoudboekje. De financiering is vooral gericht geweest op algemene maatregelen voor alle consumenten zoals belastingverlaging of prijslimieten op elektriciteit.

“We see no indication that Russia will have to cut back its exports of crude or refined products” -David Wech, hoofdeconoom Vortexa

Ruwe olie

Door de sancties van de EU en G7 worden Russische energiestromen van Europa naar Azië omgeleid. Het omgooien van de toeleveringsketens betekent dat Rusland meer tankers nodig heeft. Dit heeft geleid tot een 400% stijging van de dagelijkse tarieven voor clean producttankers, aldus Bloomberg.

Handelshuis Trafigura zegt dat Rusland leunt op haar “schaduwvloot” van tankers voor het transport van ruwe olie en olieproducten. De vloot bevat momenteel 600 schepen. Bloomberg geeft aan dat de toename van tankertarieven gedeeltelijk is gedreven door een tweedeling in de tankervloot. Een aantal dient de belangen van Moskou, andere tankers dienen de internationale markt. Het toont de mogelijke keerzijde aan van de agressieve maatregelen gericht op het beperken van Russische petroleum-inkomsten.

Ongeveer 400 tankers, ofwel 20% van de wereldwijde vloot is recent overgestapt van het vervoeren van brandstoffen voor traditionele landen naar Russische petroleumproducten. Aldus Ben Luckock van Trafigura. Dat heeft het aantal tankers voor traditionele routes gereduceerd. Dit heeft geresulteerd in torenhoge kosten van vrachtvervoer. Bloomberg toont aan dat de stijgende tarieven niet alleen door de tanker “switch” worden veroorzaakt. Ook gaat er meer ruwe olie overzee richting Azië in plaats van via pijpleiding naar Europa.

China’s grootste staatsraffinaderijen kopen weer Russische ruwe olie. De prijs van deze Urals ligt ruim onder de prijslimiet van $ 60. Er worden dus geen sancties gebroken. PetroChina en Sinopec zijn terug op de markt. Ze kopen olie tegen een hoge korting via handelsbedrijven die de betalingen aan de Russische olie-exporteurs verzorgen en verscheping en verzekering regelen. Dit volgens bronnen van Reuters. De raffinaderijen overtreden geen voorwaarden van het prijslimietmechanisme. Ze gebruiken geen Westerse tankers of verzekeraars. De leveringen worden deze maand verwacht nadat de laatste vracht Urals in november werd verscheept.

China koopt goedkoop in en Rusland heeft een afzetmarkt. De lagere prijs van Urals ten opzichte van een jaar geleden reduceert de Russische begrotingsinkomsten. Olie levert een belangrijke bijdrage hieraan. Volgens schattingen van het Russische ministerie van Financiën had de begroting van Rusland in januari een tekort van $ 24,7 miljard, vergeleken met een overschot in januari 2022. De staatsinkomsten uit olie en gas zijn door de lage Urals prijs en lagere export van aardgas met 46,4% gedaald.

De International Energy Agency (IEA) voorspelde vlak na de invasie eind februari 2022 nog dat de Russische productie binnen een maand met 25% zou instorten door het wegblijven van kopers. Door de afzetmarkt in Azië is de Russische output stabiel rond 10 miljoen vaten per dag. De IEA voorspelt nog steeds een Russisch productieverlies, maar minder dan voorheen. Van 1,6 miljoen naar een verlies van 1 miljoen vaten per dag (bpd). De markt is momenteel in overschot en zal het lagere aanbod prima kunnen absorberen. Voor het inschatten van de toekomstige ontwikkeling van de olieprijs zouden marktparticipanten op dit moment meer naar de vraagzijde moeten kijken als katalysator van een grote opwaartse prijsbeweging.

OPEC verwacht een iets krappere oliemarkt dan de groep eerder had aangegeven. De vraag wordt naar boven bijgesteld, het aanbod wordt neerwaarts bijgesteld. De olieproductie van alle 13 OPEC-leden daalde in januari met 49.000 bpd tot 28,88 miljoen bpd, ten opzichte van december. Volgens het maandelijkse OPEC-rapport over de oliemarkt reduceerde Saoedi-Arabië haar output met 156.000 bpd.

Saoedi-Arabië, de grootste producent en in feite de leider van het kartel, pompte in januari 100.000 bpd onder haar quotum. Nigeria en Angola zagen een toename van de output, maar pompen nog steeds ver onder hun quota. Tien landen die onderdeel zijn van het OPEC+-collectief produceerden rond 920.000 bpd ónder target in januari, aldus onderzoek van Reuters. OPEC+ is niet van plan haar doelstellingen voor de olieproductie aan te passen nadat Rusland besloot haar output per maart met 500.000 bpd te verlagen.

Een Spaanse stad aan de noordelijke kust van Afrika tussen Middellandse zee en Atlantische oceaan is berucht door de status van drugsmokkel-hub. Deze stad is een nieuwe, belangrijke hub geworden voor scheepstransfers van Russische olie en onwettige activiteiten gericht op het verdoezelen van de oorsprong van de olie. Aldus een rapport van maritiem adviesbureau Windward Ltd. De wateren rond de Spaanse stad Ceuta in Noord-Afrika zijn het toneel geworden van een toenemend aantal ship-to-ship (STS) transfers sinds februari 2022. Een dergelijke overdracht houdt in dat de olie van kleine naar grotere tankers wordt overgeheveld, waardoor de reis naar Azië winstgevend is. De activiteiten zijn volgens Windward duidelijk verbonden aan Rusland.

Er wordt aangenomen dat Rusland haar tanker routes en locaties maskeert door gebruik te maken van de “dark fleet” en zo Westerse sancties en prijslimieten op olie en olieproducten omzeilt. Volgens Windward laten gegevens uit de Noord-Afrikaanse havens een 147% toename zien van het aantal tankers. Dit zijn vooral tankers met ruwe olietankers uit Rusland. De STS-transfers en ‘dark activities’ in de Zwarte Zee zijn ook sterk toegenomen sinds de Russische invasie. Deze activiteiten worden met name uitgevoerd door tankers die geregistreerd staan in landen als Panama, Malta, Liberia en Kameroen, aldus Windward. . Volgens Refinitiv Eikon is het aantal STS-transfers van Russische Urals in de Middellandse Zee verachtvoudigd in januari ten opzichte van december.

De wereld beweegt van een systeem gebaseerd op schuld en fiat money naar een gezonder systeem, gebaseerd op werkelijke waarde. Dat betreffen voornamelijk energie en andere grondstoffen. Het zal de machtsbalans blijven verschuiven van het Westen naar het Oosten en het Zuiden. De opkomst van de BRICS (Brazilië, Rusland, India, China en Zuid Afrika), de Shanghai Cooperation Organisatie en de Euraziatische Economische Unie is een duidelijk signaal van deze verschuiving. De dollar heeft sinds 1971, zoals de meeste valuta, 98% aan koopkracht verloren. De resterende 2% vertegenwoordigt een 100% daling ten opzichte van de huidige waarde. Als dat gebeurt zal dat samenvallen met een Amerikaanse default, maar dat zal dan een reset worden genoemd. De Fed zal overduidelijk komen met een nieuwe, digitale valuta die de rest van de wereld nog niet met een binnenvaartpaal zou moeten aanraken. Door de geschiedenis heen is hetzelfde met elke valuta gebeurd. Overmoedige overheden en centrale bankiers zijn verantwoordelijk. Triest genoeg is het de bevolking die de last draagt.

Een andere grote economische mondiale crisis is het energiesysteem dat een periode van krimpt heeft ingezet. De wereldeconomie wordt aangedreven door energie. Zonder voldoende energie zal de levensstandaard dramatisch dalen. Momenteel is fossiel goed voor 83% van de wereldenergie. De zware afhankelijkheid van brandstoffen zal komende decennia niet snel veranderen. De energie onttrokken uit fossiele brandstoffen is afgelopen jaren gedaald. Deze trend zal komend 20+ jaar versnellen door de afnemende beschikbaarheid van brandstoffen en toenemende kosten.

De economische kosten om energie te produceren zijn sinds 1980 vervijfvoudigd. Wat maar weinig mensen beseffen is dat de welvaart van de wereld niet verbetert met meer schuld, maar met meer en goedkopere energie. Minder energie betekent minder welvaart voor de wereld. Dit komt boven op de welvaartsdaling die gepaard zal gaan met een implosie van het financiële systeem en assetwaarden.

President Biden heeft in z’n recente State of the Union toegegeven dat Amerika nog minstens 10 jaar olie nodig heeft. Een understatement. Ondanks alternatieven blijft Amerika sterk afhankelijk van olie. Noorwegen was in 2014 waar Amerika nu is, als gekeken wordt naar het aantal EV’s op de weg. De vraag naar olie is in 7 jaar slechts afgenomen met 8%.

Oliebedrijven hebben hun kapitaaluitgaven fors opgeschroefd toen olieprijzen stegen. Het aantal boorputten (rig count) is scherp toegenomen. De Amerikaanse olieproductie bereikte vorig jaar het op één na hoogste niveau ooit. Amerika consumeert ongeveer 20 miljoen vaten per dag aan petroleumproducten. Een 10% afname van dit volume zou de consumptie terugbrengen tot niveaus van 2012. Een aanzienlijke reductie, maar de Amerikaanse transport infrastructuur zou nog steeds primair op olie draaien.

Door de hoger dan verwachte Russische productie en een lagere fuel switch van gas naar olie blijven voorraden hoog. De scherpe daling van lange-termijn olieprijzen werd volgens de bank gedreven door uitgestelde hedging-activiteit van producenten. Deze partijen maken gebruik van de lagere margevereisten vanwege meer stabiliteit op de markten. De ruwe olieprijs handelt dit jaar tot nu toe in een bandbreedte van $ 10, gevangen tussen het risico van een recessie en het optimisme over de Chinese vraag. Kleine, macro-gerelateerde fluctuaties hebben de prijs op en neer doen bewegen, maar prijzen blijven in een nauwe range nu de markt redelijk in balans lijkt te zijn totdat één van beide scenario’s volledig van kracht wordt. Een vertraging of een Chinese heropening.

Prijs Ruwe olie – Brent april 2023 ($/barrel) – week cloud candle, log scale

“Asia To Use Half Of World’s Electricity By 2025.”

Elektriciteit

In 2025 zullen Aziatische landen 50% van de wereldwijde elektriciteit gebruiken. Volgens het IEA bedroeg dit aandeel van Azië in het jaar 2000 slechts een kwart van het totaal. Statista heeft op basis van IEA-gegevens onderstaande infographic over 2000 en 2025 samengesteld.

China is de grootste factor in deze transformatie. In 2000 gebruikte het land maar 10% van het totaal. Dat aandeel zal naar verwachting in 2025 gestegen zijn tot 33%. De Chinese bevolkingsgroei is nu negatief, maar de toenemende levensstandaard blijft de elektriciteitsvraag opdrijven. Bijvoorbeeld door airconditioning. De bevolking in andere grote Aziatische landen zal blijven toenemen tot 2050 en tot additionele vraag leiden.

Azië is meer gebruik gaan maken van hernieuwbare bronnen. Voor een deel door de enorme vraag. Lees hierover meer bij Steenkool.

Prijs Baseload Elektriciteit leverjaar 2024 (eur/MWh) – week cloud candle, log scale

“Prices seem likely to remain structurally higher than they were before the Russian invasion.” – Henning Gloystein, energy, climate & resources Eurasia Group

Aardgas

Europese aardgascontracten wijzen op structureel hogere prijzen voor de rest van het jaar, als de voorraden voor de winter van 2023 – 2024 aangevuld moeten worden. De TTF-prijs, de Europese benchmark, daalde afgelopen week tot het laagste niveau sinds september 2021. Europa lijkt vol vertrouwen dat er deze winter geen gastekorten zullen zijn.

De race om voldoende aanbod voor volgende winter zeker te stellen is nog niet serieus begonnen. De zomerprijzen lijken zich op een hoger niveau te stabiliseren dan vóór de Russische invasie. Europa zal bij het aankopen van LNG intensievere concurrentie gaan ondervinden uit Azië.

Afgelopen jaar zag Azië, inclusief China, een lauwe vraag door de hoge spotprijzen en een vertraging van de Chinese economie. Analisten verwachten dat met de heropening van China de vraag naar gas en LNG weer zal opleven. Hiermee zal ook de concurrentie tussen Azië en Europa toenemen voor het aanbod op de spotmarkt.

Het weer in Europa is lange tijd milder dan gebruikelijk geweest. Hierdoor was er minder gas nodig voor verwarming en elektriciteitsproductie. Het is verre van zeker of Europa, en het Noordelijk halfrond als geheel, komende winter ook milde temperaturen zal zien. Overheden en regelgevers in de EU zeggen dat het volgende winter lastiger zou kunnen worden.

Europa blijft nieuwe importcapaciteit LNG toevoegen. Vooral in Duitsland en Nederland. Maar als het wereldwijde aanbod krapper wordt, zullen prijzen opnieuw kunnen stijgen in een parabolische beweging.

Prijzen hebben een aantal weken bewogen in een range van € 50-60 per megawatt-uur (MWh) door hoger dan gebruikelijke gasvoorraden, mild weer en een stabiele instroom van LNG. Door de aanhoudend neerwaartse prijsdruk is afgelopen vrijdag de onderkant van deze range gebroken.

Prijs TTF gas leverjaar 2024 (eur/MWh) – week cloud candle, log scale

Steenkool

Veel landen zijn nog afhankelijk van kolengestookte elektriciteit. China heeft een enorme groei gezien in zowel hernieuwbaar als kolen. Er wordt verwacht dat emissies in China spoedig gaan dalen, maar op een hoog niveau zullen blijven door de voortgaande bouw van kolencentrales. Door de verschillende tijdlijnen van ontwikkeling, zullen emissies van andere Aziatische landen naar verwachting blijven toenemen. Hun individuele aandeel in Aziatische emissies is echter een stuk kleiner.

Barclays wil bedrijven en projecten in oliezand niet langer financieren. De bank heeft de voorwaarden aangescherpt voor leningen van projecten in thermische kolen. Met als doel om de financiering voor kolengestookte opwek in EU en OECD tegen 2030 volledig beëindigd te hebben.

Eind 2022 zworen twee prominente banken hun exposure naar de fossiele brandstofsector te verlagen. Het Franse Credit Agricole gaf in december aan dat het streeft tegen 2025 geen nieuwe olie-extractie projecten meer te financieren. De exposure naar de exploratie en productie van olie zal met 25% worden teruggebracht ten opzichte van 2020. Bankgigant HSBC, gevestigd in Groot-Brittannië, stelde in december dat het geen nieuwe ontwikkelingstrajecten en gerelateerde infrastructuur in olie- en gasvelden meer zal financieren. De beslissing is onderdeel van het beleid om de netto-nul transitie te steunen en te financieren.

Prijs ICE Coal leverjaar 2024 (usd/t) – week cloud candle, log scale

“The road transport sector represents one fifth of the EU’s greenhouse gas (GHG) emissions and is the main cause of air pollution in cities.” – Europese Commissie (EC)

Emissierechten

De EU heeft strengere CO2-regels voorgesteld. De emissie van nieuwe trucks moet tegen 2040 met 90% omlaag zijn gebracht ten opzichte van 2019. De target voor 2035 is een CO2-reductie van 65%. Alle nieuwe stadsbussen moeten over 7 jaar emissievrij zijn. Dat is al in 2030.

De EC koos voor een 90% in plaats van een 100% target voor nu omdat de nul-emissie technologie nog niet beschikbaar is voor alle trucks. Dit volgens Frans Timmermans, chef EU-klimaatbeleid. Het ultieme doel is nog steeds een 100% reductie van CO2-emissies voor auto’s en trucks. De EU heeft nog niet aangegeven wanneer de lat nog hoger zal worden gelegd. Milieuactivisten zijn ontevreden over die laatste 10 procentpunten: “Polluting trucks will continue to be sold for years longer than necessary, making the EU’s net zero goal impossible.”

De doelstelling van de EU is om naast dichter bij haar 2050 target van netto nul broeikasgassen (net zero GHG) te komen, ook de import van fossiele brandstoffen te verlagen. Volgens Reuters ligt er al een overeenkomst om nieuwe auto’s CO2-vrij te laten zijn tegen 2035. Transport is de enige sector in de EU waar emissies afgelopen jaren zijn blijven toenemen volgens de EC. Zware trucks en bussen zijn verantwoordelijk voor meer dan 25% van de GHG-emissies uit wegtransport in de EU en 6% van de totale EU GHG-emissies.

De perceptie dat auto’s met verbrandingsmotor in Amerika over 10 jaar vervangen zijn door elektrische wagens (EV’s) wordt niet ondersteund door de feiten. Het Amerikaanse EV-aandeel bereikte afgelopen jaar 6% van de nieuwe autoverkopen. De doelstelling is 50% tegen 2030. Maar dat zijn nieuwe autoverkopen. Het percentage EV’s op de weg was slechts 1% in 2022.

Noorwegen is één van de meeste agressieve EV-markten ter wereld, zie ook olie. In 2014 was het EV-aandeel op de weg 1%. In 2020 maakten nieuwe EV-verkopen 54% uit van de totale autoverkopen in het land. Dit zou ongeveer in lijn zijn met de doestellingen voor de Amerikaanse tijdlijn. In 2021 was meer dan 20% van de Noorse autowegen een EV. Dat percentage was in 2022 toegenomen tot 25%.

Wat was hiervan de impact op de vraag naar olie van het land? Volgens het 2022 BP Statistical Review bedroeg de olievraag 216.000 bpd in 2014. In 2021, met een 20% EV-aandeel, was dat aantal gedaald tot 199.000 bpd. De volledige cijfers over 2022 zijn nog niet beschikbaar, maar voorlopige cijfers wijzen op een 0,4% afname in vergelijking met 2021. Dat is een afname van 8% in zeven jaar. Dat is ongetwijfeld toe te juichen en zal waarschijnlijk vooral worden bepaald door het niveau van EV-adoptie. Alleen heeft het zich niet vertaald in een grote reductie van de olievraag.

China is de grootste markt voor EV’s. Duitsland stond een tijdje op de tweede plek totdat Amerika het stokje overnam door toenemende EV-verkopen. Gegevens van Bloomberg NEF tonen aan dat in Amerika bijna 1 miljoen EV’s zijn verkocht afgelopen jaar. In 2021 was dat nog 650.000. Tesla is dominant met 510.610 wagens. Ford Motor Company volgt met een aantal van 74.000. Afgelopen maand verlaagde Tesla de prijs van haar wagens zodat kopers van een $7.500 belastingvoordeel gebruik konden maken. Hierdoor is het Model Y tot en met April uitverkocht. Fred Lambert van Electrek zei dat de korting resulteerde in een “unprecedented demand” in Amerika. Ondertussen staan Ford aandelen onder druk omdat het de productie en verscheping van haar elektrische F-150 Lightning pickup moest stopzetten vanwege een potentieel batterijprobleem.

De Biden regering is een groot voorstander van de elektrificatie van Amerika en pusht de decarbonisatie-agenda door het gehele transportsysteem. Op lokaal niveau; Californië, New York en andere staten willen de verkoop van benzineauto’s tegen het eind van dit decennium uitfaseren om de “effecten van klimaatverandering” te mitigeren. Een gedecarboniseerde toekomst klinkt fantastisch, maar eigenlijk bestaat er niet zoiets als een nul-emissie wagen.

Prijs Emissierechten – Dec-23 contract EEX (eur/t) – week cloud candle, log scale

“Ramping up wind turbines, solar panels and electric vehicles can’t solve our energy problem.”

Hernieuwbaar

De energie uit fossiele brandstoffen zal naar verwachting met 18% afnemen tussen 2021 en 2040. Maar alhoewel wind en zon proportioneel toenemen, zullen deze bronnen op geen enkele manier de afname van fossiel kunnen opvangen.

Wil hernieuwbare energie het verschil kunnen overbruggen, dan zou deze energievorm met 900% uitgebreid moeten worden. Dit vergt een investering van meer dan $ 100 biljoen. Dat is hoogst onwaarschijnlijk omdat de productie van wind en zon sterk afhankelijk is van fossiele brandstoffen. Ook is hernieuwbare technologie complex. Er is onderhoud nodig om goed te kunnen functioneren.

Complexere energie-oplossingen zijn veelbelovend, maar in praktijk leiden ze vaak tot meer brandstofgebruik. “These devices, plus the batteries, charging stations, transmission lines and many other structures necessary to make them work represent a high level of complexity. We cannot expect ever-higher levels of complexity to always be achievable.”

Een ander groot probleem is dat er nog geen efficiënte methode bestaat om hernieuwbare energie op te slaan. Neem batterijen. De grootste batterijfabriek is de Tesla Giga factory. De jaarlijkse productie van deze fabriek zou goed zijn voor 3 minuten aan jaarlijkse vraag in Amerika. Een capaciteit van 1.000 jaar batterijproductie zal slechts 2 dagen Amerikaanse elektriciteitsvraag kunnen dienen. Batterijen zullen decennialang geen uitvoerbare energiebron kunnen bieden omdat fossiel nodig is voor de productie en het opladen ervan.

Nucleair is de best beschikbare optie op dit moment. Maar de benodigde tijd en productiekosten impliceren dat deze bron ook lang geen werkbaar alternatief zal worden. Veel landen zijn gestopt met nucleair vanwege politieke argumenten.

Nucleair en hydro zullen slechts marginaal toenemen in de komende 20 jaar. De wereld wil schonere en meer efficiënte energie. De middelen ontbreken echter om deze energie in groot volume te produceren zonder gebruik te blijven maken van fossiele brandstoffen. Dus het stopzetten of reduceren van de productie van fossiel, een wens van veel politici en klimaatactivisten, is een garantie voor het aanzienlijk verergeren van de krimp van de wereldeconomie. Mogelijk krijgen we schonere lucht, maar velen mogen hiervan in grotten genieten met weinig voedsel of andere benodigdheden en gemakken van vandaag de dag. De wereld is niet voorbereid op het beste energiescenario die al een grote daling van levenstandaard inhoudt. Op z’n minst, de komende 20-30 jaar.

COMCAM – analyse op maat

Onze analyse geeft op hoofdlijnen een aantal ontwikkelingen aan die impact hebben op de energieprijzen. Een uitgebreidere analyse bieden we aan als losse dienst. Zo blijft u op de hoogte van alle relevante trends en ontwikkelingen in energie inkoop, de verwachte prijsontwikkelingen tot 3 jaar vooruit en alle relevante marktontwikkelingen op de energiebeurzen en wet- en regelgeving.

Op deze analyse rust auteursrecht van COMCAM. Teksten mogen niet worden overgenomen, gekopieerd, openbaar mogen worden gemaakt of verveelvoudigd worden, zonder expliciete toestemming van COMCAM. Ook bij citaten of gedeeltelijke overnames is dit niet toegestaan.