Ik heb een:

Energiemarkt analyse 5 december 2023

Olieprijs daalt ondanks productieverlaging OPEC+.

Bij COMCAM analyseren we doorlopend ontwikkelingen op de energiemarkt. Onze kennis en inzichten delen we in onze wekelijkse marktanalyse.

Introductie

OPEC zal met harde cijfers moeten komen om de markt te overtuigen dat aangekondigde verlagingen reëel zijn en geen nieuwe verpakking zijn van eerder overeengekomen maatregelen. Ofwel ‘oude wijn in nieuwe zakken.’ De conclusie na de OPEC+-vergadering is dat het kartel het eens is geworden over een extra productieverlaging van 1 miljoen vaten per dag (bpd). Dat is naast de verlenging van eenzelfde volume door Saoedi-Arabië, ook wel vrijwillige “lollipop” verlagingen genoemd. Algerije zal de olieproductie met nog eens 50.000 bpd verlagen in januari. Saoedi-Arabië en Rusland handhaven hun huidige reducties.

OPEC+-afgevaardigden vertelden de media dat diepere verlagingen mogelijk zijn in Q1 2024. De totale verlaging zou dan dicht tegen de 2 miljoen bpd liggen, afhankelijk van de bereidheid van landen hieraan bij te dragen. De vrijwillige aard van de extra outputreducties draagt waarschijnlijk bij aan het negatieve marktsentiment.

Een aantal landen kondigde aan vrijwillig te verlagen vlak na de OPEC-vergadering. Het meest opmerkelijke is dat olieproducent Brazilië niet mee zal doen met deze vrijwillige beperkingen. Het land is sinds 2016 de grootste olieproducent van Latijns Amerika en behoort tot de wereldtop 10. In 2024 zal Brazilië toetreden tot OPEC+. 

De verwachting blijft dat de oliemarkt voorlopig krap zal blijven. Vooral als één van de diverse stimulerings-pakketten die China rondstrooit gaat werken en haar economie doet opveren. Brazilië zal een significante bron van nieuwe aanbodgroei zijn binnen het kartel, terwijl tegelijkertijd de productiekraan wordt dichtgedraaid. De Latijns Amerikaanse gigant exporteerde 1,8 miljoen bpd in het derde kwartaal. Dat is een 40% toename ten opzichte van het voorgaande jaar. Een beter-dan-verwachte productiegroei in Brazilië, samen met een hogere productie in Amerika, doen het wereldwijde aanbod dit jaar met 1,7 miljoen vaten per dag toenemen tot een record niveau, aldus de International Energy Agency.

“The Saudis and OPEC+ have made a habit of surprising markets in recent years when it comes to their meetings. However, with aggressive cuts already in place, it does leave one wondering the degree to which the group could surprise the market with deeper-than-expected cuts.” – Warren Patterson & Ewa Manthey, commodity analisten ING

Ruwe olie

In de dagen voor de uitgestelde vergadering van OPEC+ namen de lekken, proefballonnetjes en manipulaties door diverse kartelafgevaardigden toe. Nigeria en Angola, de twee grootste Afrikaanse olieproducenten, verzetten zich tegen een downgrade van hun individuele quota, net als Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Saoedi-Arabië is echter voorstander van nieuwe verlagingen. En Saoedi-Arabië krijgt meestal wat ze wil. De OPEC-besprekingen komen op het moment dat industrie- en wereldleiders arriveren in Dubai voor de VN-klimaattop COP28. Hier zal de rol van grote olieproducerende landen bij het reduceren van emissies weer een belangrijk onderwerp van discussie zijn. De VAE blijft tegen verdere reducties.

De prijs van Brent olie, gedaald na de onrust in het Midden-Oosten, is te laag voor Saoedi-Arabië volgens Goldman Sachs. Het land is begonnen met een ambitieus programma aan projecten, waaronder een gigantische nieuwe stad in de woestijn. Om de overheidsbegroting in balans te houden is een olieprijs nodig van $ 88.

Aanbodbeperkingen binnen de OPEC-alliantie zouden de olie bulls kunnen teruglokken in de markt. Echter deze reducties zijn lastig te orkestreren. Irak, Rusland en Kazachstan hebben recent boven hun quota gepompt. Andere, Afrikaanse leden hebben zoveel productiecapaciteit verloren dat ze niet in een positie verkeren om verder te verlagen.

De olieprijs was volatiel rondom de OPEC-vergadering. Speculaties dat de groep meer zou verlagen dan verwacht zorgde voor een snelle stijging. Daarna werd deze rally weer verkocht toen dit meer speculatie betrof dan feiten. De markt redeneert hierbij als volgt: als olieproducenten verder zouden verlagen betekent dat de vraag instort, dus moet er verkocht worden. Hierdoor worden verdere productieverlagingen echter waarschijnlijker.

“Producers must choose between contributing to a deepening climate crisis or becoming part of the solution by embracing the shift to clean energy.” – IEA

De International Energy Agency (IEA) had in een rapport gepubliceerd dat de olie- en gasindustrie ‘a moment of truth’ nadert in de keuze tussen het aanwakkeren van klimaatverandering en onderdeel worden van de oplossing. Daarna bekritiseerde OPEC het agentschap voor het om zeep helpen van de industrie en het onder-geschikt maken van energiezekerheid en betaalbaarheid. Olie- en gasproducenten zijn slechts goed voor 1% van de schone energie investeringen wereldwijd. OPEC bekritiseerde het agentschap over carbon capture utilization & storage (CCUS) en de Westerse hypocrisie, met als voorbeeld de Rusland-India-Europa dieseleuro triangle.

Een jaar na het verbod op de meeste olieverschepingen uit Rusland, neemt Europa Indiase diesel af, gemaakt van Russische ruwe olie. De dieselimport uit India, één van de grootste kopers van Russische olie, ligt op koers om 305.000 vaten per dag te bereiken. Het hoogste niveau sinds januari 2017 volgens gegevens van Kpler. Alhoewel het niet met zekerheid te zeggen is te zeggen of de moleculen hun oorsprong uit Rusland hebben, aangezien India ook olie van andere landen verwerkt. De toegenomen (en goedkope) olie-exporten naar India hebben de raffinaderijen van het land de mogelijkheid gegeven voldoende diesel te produceren en zowel de winst als de export te vergroten.

Zoals eerder aangegeven heeft Europa zich met het sanctiebeleid in de voet geschoten. Er wordt nu meer betaald voor energie. Bloomberg schrijft: Moskou heeft in Azië meer vraag naar haar ruwe olie gevonden. Indiase raffinaderijen hebben Russische ruwe olie met korting kunnen kopen en de verwerkte olie kunnen verkopen op markten zoals Europa, waar veel vraag is naar diesel“. Viktor Katona, ruwe olie analist bij Kpler zegt dat de goedkope Russische olie voor India een concurrentievoordeel oplevert.

Het door droogte geraakte Panamakanaal heeft vaarbeperkingen ingesteld. Het kanaal wordt dit jaar geteisterd door ernstige droogte veroorzaakt door het El Niño fenomeen. Als gevolg hiervan, hebben kanaalautoriteiten vaarbeperkingen met een maximum van 25 per dag ingesteld. Als de omstandigheden verslechteren zou dit aantal tegen februari kunnen zijn ingeperkt tot 18 schepen per dag. Het maximum aantal duurzame transitboekingen ligt tussen 38 en 40 per dag. Iedere maand varen slechts 4 tot 5 LNG-schepen door het kanaal. Eerder dit jaar waren dat er nog 30 voordat de beperkingen van kracht werden.

De opstopping aan beide kanten van het Panamakanaal zou kunnen uitbreiden naar het Egyptische Suezkanaal. Aldus de CEO van Griekse verscheper Angelicoussis Group. Hij merkt op dat het Suezkanaal, die dient als alternatieve route voor schepen tussen Amerika en Azië, congestie issues historisch gezien altijd goed heeft gemanaged.

Het Panamakanaal is één van de drukst bevaren handelsroutes ter wereld. Bloomberg rapporteert dat het in Londen gebaseerde Stolt-Nielsen inmiddels langere routes in rekening brengt waarmee de bottleneck bij het Panamakanaal wordt omzeild. De chemische tankers van Stolt-Nielsen worden rond Kaap de Goede Hoop geleid of via de Straat Magellaan door het puntje van Zuid-Amerika. Vanwege de grotere afstand moeten klanten extra transitkosten betalen.

Andere verschepingsbedrijven hebben hun klanten op te hoogte gebracht over vergelijkbare strategieën voor het managen van de congestie bij het kanaal, volgens Stolt-Nielsen. Experts zijn van mening dat kanaalautoriteiten meer vaarverkeer toe zullen staan als halverwege 2024 het regenseizoen begint. Sommige schepen hebben bijna 3 weken gewacht om door te kunnen varen.

Prijs Ruwe olie – Brent februari 2024 ($/barrel) – maand candle, log scale

Texas’s Green Energy Dream Is Risking Its Electric Grid

Elektriciteit

Sinds Texas de op één na heetste zomer moest doorstaan en te maken had met een ongekende vraag op haar elektriciteitsnet, is de toekomst van het aanbod en gebruik van energie in de staat en in het land onderwerp van nationale discussie geworden. Airconditioners waren constant in gebruik in Texas gedurende deze zomer bij gemiddelde temperaturen rond 30°C tussen juni en augustus. In sommige steden kwam de temperatuur wekenlang niet onder 38°C.

De netbelasting bij deze hoge temperaturen was extreem voor het Electric Reliability Council of Texas (ERCOT), het energiedistributienetwerk van deze staat. De situatie is verergerd door de snelle bevolkingsstijging en de toename in aantal Tech bedrijven in Texas op nieuwe locaties of uitbreiding op bestaande locaties. De vraag naar elektriciteit op piekmomenten is hierdoor met 14% gegroeid vanaf 2019, volgens Brent Bennett, beleidsdirecteur van Life Powered, een initiatief van Texas Public Policy Foundation. De investering van $ 99 miljard in wind- en solar-infrastructuur in Texas en nog eens $ 10 miljard voor transmissielijnen voor groene energie is onvoldoende geweest om het energieaanbod te verbeteren. Sterker nog, het probleem is vergroot. Bennett en anderen zeggen dat overinvestering in groene energie ten koste gaat van investeringen in stabiele, thermische bronnen zoals gas, kolen en kernenergie.

De zomer van 2023 was zo heet dat officials in sommige gevallen dichtbij het toepassen van “load shedding” kwamen. Ofwel, stroomtekorten als tijdelijke maatregel. Protocollen vergelijkbaar met Zuid Afrika van het notoir slecht gerunde staatsgeleide Eskom. Op 20 augustus 2023 behaalde ERCOT een mijlpaal: een all-time record aan piekvraag van 84.805 megawatt (MW). Aldus Alexander Stevens van het Institute for Energy Research. Stevens vergeleek dit cijfer met de vraag piek van 78.485 MW in augustus 2022.

Texas is nog niet uit de problemen. De winter zal voor een andere set uitdagingen gaan zorgen. ERCOT is afgelopen maand al gestart met de vraag naar aanbiedingen van stroomleveranciers om zo haar reserves met ten minste 3.000 MW op te kunnen schroeven. Stevens en andere experts zijn het erover eens dat hernieuwbare energie niet voldoende is om de toenemende vraag op te kunnen vangen. Ze zeggen dat beleidsmakers die vooruitstrevend willen zijn in lijn met ESG (environmental, social & governance), niet bereid zijn hiernaar te luisteren.

Ondanks deze trends ontvangt Texas bij lange na niet de investeringen in energie productie- en distributiesystemen en faciliteiten die nodig zijn om aan de vraag te kunnen voldoen. In werkelijkheid faalt het beleid dat wind, zon en zogenaamde groene en hernieuwbare energiebronnen aanmoedigt om het benodigde aanbod te leveren. In feite wordt elke poging ondermijnd om aanbodnetwerken, die niet cyclisch zijn en ook niet kwetsbaar voor veranderingen in zon- en windenergie, te onderhouden en uit te breiden. Dit volgens specialistische bronnen van de Epoch Times.

De uitbreidende crisis in Texas heeft implicaties voor de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van energie in het hele land. Andere staten willen voorrang geven aan ESG-gebaseerde oplossingen en demografische trends die energiegebruik vergroten zonder rekening te houden met stabiele beschikbare bronnen, aldus de experts. Dit probleem komt door gebrekkig energiebeleid volgens William Keffer van Texas Tech University. Investeerders op zoek naar mogelijkheden kiezen logischerwijs voor assets waarvan ze hoge opbrengsten verwachten.

De belastingsubsidies voor wind- en zonfaciliteiten hebben deze onevenwichtige markt veroorzaakt. Het oorspronkelijke idee uit de jaren negentig om hernieuwbare energiebronnen aan te moedigen was begrijpelijk. Keffer zegt dat wetgevers de belastingvoordelen voor dit soort projecten opnieuw beschikbaar hebben gesteld zonder oog te hebben voor de huidige marktdynamiek. Een clausule van de Inflation Reduction Act verlengt de Investment Tax Credit die een 30% subsidie biedt voor wind, zon, opslag en andere hernieuwbare initiatieven.

Met dergelijke belastingvoordelen kunnen wind- en zonfaciliteiten hun energie bijna gratis van de hand doen en nog steeds winst maken. Producenten van dispatchable en essentiële energiebronnen verkeren niet in deze positie. Daarom zijn het geen aantrekkelijke investeringsdoelen en is niemand bereid de bouw of uitbreiding van kolen, aardgas of nucleaire faciliteiten te financieren.

Prijs Baseload Elektriciteit leverjaar 2024 (eur/MWh) – maand candle, log scale

“The transshipped cargoes arriving at LNG terminals in Europe are often not included in official import figures and thus ignored by policymakers.” – Ana Maria Jaller-Makarewicz, analist IEEFA

 

Aardgas

Ongeveer 21% van Russische LNG-volumes bestemd voor de Europese Unie zijn overladingen die niet worden meegenomen in de officiële importcijfers. Aldus het Institute for Energy Economics & Financial Analysis (IEEFA) in haar analyse. De EU heeft haar import van Russische LNG opgevoerd in de afgelopen anderhalf jaar. Het blok koopt nu significant meer LNG uit Rusland dan voor de invasie van Oekraïne.

In Europa is er geen verbod of sanctie op Russisch gas, in tegenstelling tot Russische olie. Terwijl pijpleidinggas uit Rusland is afgenomen tot een druppel, heeft Europa de import van LNG verhoogd waaronder LNG uit Rusland. De EU heeft echter de doelstelling om tegen 2027 onafhankelijk te zijn van Russische fossiele brandstofimporten, zoals wordt beoogd in het REPowerEU-plan.

Gegevens geanalyseerd door IEEFA, tonen aan dat 37% van alle Russische LNG weer verscheept is na ontvangst door België en Frankrijk tussen januari en september 2023. Het grootste deel hiervan ging naar non-EU markten. Spanje, België en Frankrijk zijn de grootste importeurs van Russische LNG. Een deel wordt dus overgeladen van ijsbrekers naar LNG-schepen en daarna naar andere markten, waaronder Azië, verscheept. De analyse van IEEFA laat zien dat in de eerste 9 maanden van 2023, de LNG-volumes van Ruslands LNG-exportfaciliteit Yamal die arriveerden bij de Belgische Zeebrugge terminal, bijna twee keer zo groot waren als de volumes van Yamal LNG-importen naar de terminal. Dat is omdat Zeebrugge nog steeds overlading van Yamal LNG toestaat. Dit in tegenstelling tot Nederland die gestopt is met het aanbieden van deze transshipment-diensten voor Russische LNG. Groot Brittannië heeft een volledig verbod op de brandstof ingesteld, aldus IEEFA. België zoekt naar manieren om het probleem met de overladingen aan te pakken zonder de Europese aanbodzekerheid in gevaar te brengen. Dit zegt een woordvoerder van het Belgische energieministerie tegen de Financial Times.

LNG vereist veel minder infrastructuur voor de levering van olie en gas dan leveranties via pijpleiding. Dus is het voor verkopers goedkoper om te ontwikkelen en hun marktaandeel te vergroten. Nadat het aanbod van olie en gas uit Rusland in 2022 werd gesanctioneerd, nam LNG een stevige positie in als belangrijke ‘swing’ energiebron. Rusland liet recent weten dat het alles zal doen om nieuwe Amerikaanse sancties op haar arctische LNG 2 project tegen te gaan. Eén van de prioriteiten van Poetin was de uitbouw van de Russische LNG-projecten rond de Poolcirkel. Deze projecten werden gestart na de sancties van 2014, ingesteld als reactie op de Russische annexatie van de Krim. Deze annexatie was het gevolg van de machtswisseling in Kiev waar een Rusland gezinde president werd vervangen door een meer op de EU-gerichte leider.

Poetin wilde de industrie daarom maximaal ‘sanctie-proof’ maken. Dit betekent dat het Russische bedrijf Novatek – de belangrijkste ontwikkelaar van Yamal LNG (en later ook de Arctic LNG 2) – hiervoor zo zelfvoorzienend mogelijk moest worden. Novatek richtte zich op de lokale fabricage en constructie van LNG-treinen en modules ter verlaging van de totale liquefaction kosten en voor de ontwikkeling van een technologische basis binnen Rusland. Als onderdeel van deze doelstelling, ontwierp Novatek het ‘Arctic Cascade’ proces voor het produceren van LNG. Dit proces is gebaseerd op een 2-fasen vloeibaar maakproces die gebruik maakt van de lage omgevingstemperatuur van het Arctische klimaat. Hiermee wordt de energie efficiency gedurende het liquefaction proces gemaximaliseerd. Het was de eerste gepatenteerde liquefaction technologie die alleen gebruik maakt van apparatuur van Russische makelij.

De algemene doelstelling van Amerika, om te dealen met deze verreikende Russische ambities in deze belangrijke noodbron van wereldwijde energie, is een halt aan te roepen. Een Amerikaanse bron betrokken bij het Russische sanctieprogramma zei het volgende hierover tegen OilPrice.com : “Rusland heeft enorme [gas]voorraden in het Noordpoolgebied, waardoor het vrij snel één van de grootste LNG-leveranciers ter wereld zou kunnen worden, en we willen niet dat het voor deze voorraden een afhankelijkheid creëert zoals het deed met gas en olie in Europa vóór [de] Oekraïense [invasie].”

Prijs TTF gas leverjaar 2024 (eur/MWh) – maand candle, log scale

“Please, help me, show me for a phase-out of fossil fuel that will allow for sustainable socio-economic development, unless you want to take the world back into caves.” – Sultan Al Jaber, COP28

Steenkool

India produceerde in oktober een record hoeveelheid elektriciteit uit kolen ter compensatie van het tekort aan hydro power na de minder dan gebruikelijke moessonregens. Kolen blijft fundamenteel voor de energiezekerheid van het land, ondanks de snelle uitrol van wind- en zon-opwek. Dit onderstreept de uitdaging van emissiereductie.  India zal blijven leunen op haar mijnen en spoornetwerk om de snel groeiende elektriciteitsvraag op te vangen en de betrouwbaarheid te garanderen, ongeacht de ambities die op de VN klimaatconferentie in Dubai worden geuit voor de voorzienbare toekomst. De totale elektriciteitsvraag waaraan voldaan moest worden steeg met 24 miljoen MWh, ofwel 21% in oktober vergeleken met dezelfde maand in 2022.

“Steenkool voorzag in 80% van de vraag naar elektriciteit, tegenover 73% een jaar eerder, terwijl het aandeel van waterkracht daalde van meer dan 15% naar 9%.”

De hydro-elektrische opwek daalde met 5 miljoen MWh (-30%) door de uitgeputte waterbronnen. De totale neerslag in het grootste deel van India, de Himalaya en Tibet was minder dan 80% van het lange termijn gemiddelde vanaf het begin van het regenseizoen in juni. Het volume aan opgeslagen water in de 150 reservoirs gemonitord door de Centrale Water Commissie van India stond 20% onder het niveau van 2022. Reservoirs worden gemanaged om een mix van hydro-elektriciteit en irrigatie te leveren. De uitputting had nog ernstiger kunnen zijn als hydro-opwek niet gelimiteerd was geweest om water te besparen voor de landbouw.

Ondanks forse toenames in geïnstalleerde capaciteit, waren zon- en wind-opwek niet in staat om dit tekort goed te maken. Wind steeg met 0,3 miljard kWh (+10%), solar nam toe met 1,3 miljard kWh (+16%). Om aan de vraag te kunnen voldoen had het elektriciteitssysteem extra gas nodig (1,6 miljard kWh, +103%), maar vooral kolen (28 miljard kWh, +33%). Kolengeneratoren produceerde een seizoenrecord van 111 miljoen MWh in oktober 2023 vergeleken met 84 miljoen MWh in oktober 2022.

De geïnstalleerde zoncapaciteit van India is met bijna 47 miljoen kilowatt (+24% per jaar) toegenomen, terwijl windcapaciteit steeg met 9 miljoen kilowatt (5% per jaar) sinds begin 2018. Over dezelfde periode steeg de capaciteit aan kolengestookte elektriciteitsproductie met slechts 9 miljoen kilowatt (1% per jaar). De gasgestookte capaciteit is vrijwel onveranderd gebleven. De kolenunits, essentieel om tegemoet te komen aan de vraag (‘load’) in maart-april en september-oktober, hebben echter een hoger benuttingspercentage. In deze zogenoemde schoudermaanden is de hernieuwbare opwek lager en de vraag naar airconditioning relatief hoog.

Conclusie: het elektriciteitssysteem van India blijft grotendeels afhankelijk van kolen voor levering van baseload en voor het garanderen van netstabiliteit. Om te voldoen aan de stijgende elektriciteitsvraag en slechte hydrologische omstandigheden, voerde India de mijnproductie op. Het getransporteerde volume over het spoor bereikte een record in oktober. De kolenproductie was 13 miljoen ton hoger in oktober. Vanaf januari is de productie in totaal met 87 miljoen ton toegenomen, in vergelijking met het jaar daarvoor.

Desondanks waren de kolenvoorraden bij elektriciteitsproducenten in ernstige mate uitgeput in september en oktober. Eind oktober resteerde nog een buffer van 7,5 dagen. Voorraden zijn teruggevallen tot driejarige dieptepunten en dichtbij niveaus die de brandstofcrisis en black-outs van september 2021 veroorzaakten.

Kolenproductie en dispatch zullen hoog moeten blijven tijdens de winter. Wanneer de consumptie lager is kunnen voorraden voor het volgende schouderseizoen worden opgebouwd.

Coal is still king in India.”

Prijs ICE Coal leverjaar 2024 (usd/t) – maand candle, log scale

“We do see a ‘moment of truth’ ahead. We need to understand that all countries have their own orderly energy transition pathways, we need an assurance that all voices are heard, not just a select few, and we need to ensure that energy transitions enable economic growth, enhance social mobility, boost energy access, and reduce emissions at the same time.” – Haitham Al Ghais, secretaris-generaal OPEC

Emissierechten

Een nieuw rapport van Consumer Reports concludeert dat EV’s bijna 80% vaker problemen hebben en over het algemeen minder betrouwbaar zijn dan conventionele wagens met interne ontbrandingsmotor (ICE). Plug-in hybride elektrische auto’s (PHEV’s) hebben zelfs 150% meer issues dan traditionele ICE-wagens. Reguliere hybride auto’s komen het best uit de test met 25% mínder problemen dan benzineauto’s, aldus de studie. De studie omvatte informatie van meer dan 330.000 auto’s, geproduceerd tussen 2000 en 2023, waaronder een beperkt aantal rapporten over gloednieuwe 2024-modellen.

De adoptie van EV’s door consumenten verloopt trager dan initieel geanticipeerd. Een factor die hieraan bijdraagt zijn de hogere onderhoudskosten vergeleken met conventionele auto’s, samen met de noodzakelijke extra apparatuur zoals een laadstation aan huis. EV-eigenaren rapporteren vooral issues gerelateerd aan batterij- en oplaadsystemen, als ook problemen met de pasvorming en afwerking van de carrosserie en interieur. Consumer Reports merkt op dat EV-fabrikanten werken aan nieuwe powersystemen en door hun toenemende expertise de algemene betrouwbaarheid van EV’s kan verbeteren. Bron: CBS.            

Prijs Emissierechten – Dec-23 contract EEX (eur/t) – maand candle, log scale

“In the final analysis, green investing has to be based on economic realities.” – Jerome Dodson, oprichter en president van Parnassus Investments

Hernieuwbaar

Aan het einde van de dag draait het altijd uit op gezond verstand en in de investeringswereld, alfa. Dat is de extra opbrengst bovenop het rendement ontvangen door het passief volgen van een index, ofwel bèta. Het was de reden dat Markus Müller, CIO ESG Private Bank bij Deutsche Bank, afgelopen week toegaf dat als je geld wilt verdienen, ongeacht de naam van je fonds, je naar alle waarschijnlijkheid enig exposure moet hebben naar energie en big oil. Hij merkte ook het voor de hand liggende op: dat big oil bedrijven daadwerkelijk stappen hebben ondernomen om emissies te reduceren, ondanks de stempel van seriële vervuilers.

Müller had aangegeven dat duurzaamheidsfondsen, net als traditionele fondsen, energieaandelen zouden moeten bevatten volgens Reuters. Mocht dat niet het geval zijn, dan wordt investeerders de mogelijkheid ontnomen te investeren in de transitie naar hernieuwbare energie. “When we think about clean energy, these are business models which are quite new and sensitive to interest rates.”

Sinds de stijging van fossiele brandstofprijzen na de Russische invasie in februari 2022, hebben aandelen van fossiele brandstoffen een significante groei laten zien en presteren hiermee beter dan fondsen in environmental, social, & governance (ESG).

COMCAM – analyse op maat

Onze analyse geeft op hoofdlijnen een aantal ontwikkelingen aan die impact hebben op de energieprijzen. Een uitgebreidere analyse bieden we aan als losse dienst. Zo blijft u op de hoogte van alle relevante trends en ontwikkelingen in energie inkoop, de verwachte prijsontwikkelingen tot 3 jaar vooruit en alle relevante marktontwikkelingen op de energiebeurzen en wet- en regelgeving.

Op deze analyse rust auteursrecht van COMCAM. Teksten mogen niet worden overgenomen, gekopieerd, openbaar mogen worden gemaakt of verveelvoudigd worden, zonder expliciete toestemming van COMCAM. Ook bij citaten of gedeeltelijke overnames is dit niet toegestaan.

Volg ons op LinkedIn om op de hoogte te blijven van wat er speelt in de energiemarkt, de energietransitie & verduurzaming.