Ik heb een:

Energiemarkt analyse 9 april 2024

China: wereldleider batterij recycling

Bij COMCAM analyseren we doorlopend ontwikkelingen op de energiemarkt. Onze kennis en inzichten delen we in onze wekelijkse marktanalyse.

The US recycling industry has “boomed too soon”. – Bloomberg

Introductie

Nu wereldwijd veel landen bewegen richting energietransitie is een nieuw tijdperk aangebroken van elektrische auto’s. Hierdoor groeit de behoefte aan batterijen. Naast dat er nieuwe batterijen worden gefabriceerd voor  energie opslag, groeit ook de recyclingmarkt van lithium-ion batterijen. Vooral om kritieke mineralen en andere waardevolle materialen die in batterijen worden gebruikt te conserveren. Het is een duurzamere aanpak dan weggooien aldus de Amerikaanse Environmental Protection Agency.

China is het toonaangevende land met 188.000 ton aan bestaande en geplande lithium-ion batterij recycling capaciteit per jaar. De tweede en derde positie in deze markt worden op afstand bezet door Duitsland en Amerika.

Sinds 2021 zijn er zelfs meer plannen geweest voor de uitbreiding van recycling fabrieken voor lithium-ion batterijen. Hoewel het grootste deel van de recycling capaciteit in Oost-Azië is gesitueerd, bouwt Europa verder naar een geschatte 400.000 ton recycling capaciteit per jaar tegen 2025.

De mate waarin er beleid is met betrekking tot batterij recycling, varieert sterk per land en regio. Zo is de Amerikaanse recycling industrie te snel gegroeid volgens een analyse van Bloomberg. Amerika hobbelt de laatste jaren achter Azië en Europa aan op het gebied van recycling van lithium-ion batterijen. Er zijn te veel recycling fabrieken en onvoldoende afgeschreven batterijen om te recyclen. Dat zal het komende decennium niet anders zijn.

“China will see liquid demand peak by 2027 and start to fall as the country actively electrifies their road transport. Non-OECD countries will enjoy continued demand growth beyond 2030, but their refiners will not be immune as global demand for transport fuels falls.” – Wood Mackenzie

Ruwe olie

Meer dan 20% van de totale wereldwijde raffinage capaciteit loopt het risico gesloten te worden nu raffinagemarges verzwakken in lijn met de vraag. Ook CO2 belastingen zijn belemmerend voor veel raffinaderijen volgens Wood Mackenzie.

De energieconsultant ziet een hoger risico voor raffinaderijen in Europa en China als gevolg van een verslechterde economie. Europese raffinaderijen zullen per 2030 hun netto cash marges zien dalen door het aflopen van gratis emissierechten. De vraag naar transportbrandstof in ontwikkelde landen zal naar verwachting vanaf volgend jaar afnemen, aldus de analyse van WoodMac.

Door de sancties heeft Rusland geen toegang meer tot bepaalde Westerse reserve-onderdelen en machines die voorheen aan raffinaderijen werden geleverd. Hierdoor is het lastig geworden om schade te repareren meldt Reuters. Naar schatting is 14% van de Russische raffinage capaciteit offline door de intensieve drone-aanvallen de afgelopen periode. Rusland verwacht de schade binnen twee maanden te kunnen herstellen.

Brent prijzen tikten vorige week $ 90 per vat aan door een verkrappende markt en geopolitieke zorgen in het Midden-Oosten. “De escalatie van de spanningen in het Midden-Oosten viel samen met een versteviging van de fundamentals voor olie, zegt Warren Patterson van commodities strategy bij ING Groep NV. “De markt wordt krapper dankzij de OPEC+ aanbodverlagingen, wat duidelijk wordt door de kracht die we hebben gezien in timespreads.”

OPEC+ blijft naar verwachting bij haar besluit het olieaanbod te verlagen voor de eerste helft van het jaar. Dit houdt de markt krap en is een positieve prijs driver. De Saudische gigant Aramco, grootste olie exporteur ter wereld, heeft afgelopen vrijdag de prijzen verhoogd van de meeste van haar ruwe oliesoorten voor levering in mei.

Larry MacDonald van The Bear Traps Report schreef in een informatieve notitie afgelopen maand dat “2023-2024 veel lijkt op 1973-1974. Hij zegt: We zijn één gebeurtenis verwijderd van een stagflatie-explosie zoals in 1970…”. Het embargo van 1973 was een enorme schok voor de wereldwijde oliemarkt.

De kracht van de oliemarkt wordt weerspiegeld door de ligging van de forward prijscurve. Bij backwardation is de prijs van levering komende maand hoger dan die van de maand erna, een gevolg van hamstergedrag. In een situatie van contango noteert de front maand lager dan de daaropvolgende maand, een teken van voldoende aanbod. Naast positieve fundamentele en geopolitieke factoren geven technische indicatoren eveneens een bullish signaal. De prijs van het front maand WTI-contract ruwe olie heeft een zogenaamde ‘golden cross’ formatie afgerond. Dit houdt in dat het 50-daags voortschrijdend gemiddelde (MA) boven het 200-daags MA is gekomen.

Afgelopen week voorspelde JPMorgan Chase dat de ruwe olieprijs tegen september boven $ 100 zou handelen. Volgens MacDonald  zijn we nog maar één schok verwijderd van stagflatie. Die schok zou mogelijk een direct conflict tussen Israël en Iran kunnen zijn. Dat zou Brent tot ver boven het niveau van $ 100 kunnen brengen.

De Strategische Petroleum Reserve (SPR) bevat momenteel ongeveer 363 miljoen vaten en staat op een 40-jaar dieptepunt. Begin 2022 waren er nog bijna 600 miljoen vaten aanwezig. De Amerikaanse SPR zou worden aangevuld bij een WTI-prijs onder $ 72. Later werd dit niveau opgehoogd naar $ 79 per vat als bovengrens. De olieprijs handelde een aantal maanden rond dit niveau. Deze periode was te kort om de SPR substantieel aan te vullen. Het Department of Energy (DoE) heeft laten weten de SPR-buffer aan te vullen zodra de marktomstandigheden dat toelaten.

Prijs Ruwe olie – Brent juni 2024 ($/barrel) – maand cloud candle, log scale

“Nuclear should be part of the future.” – Patti Poppe, CEO Pacific Gas & Electric

Elektriciteit

CEO Patti Poppe van Pacific Gas & Electric vindt dat nucleaire elektriciteit onderdeel moet blijven uitmaken van de energiemix als men streeft naar een carbonvrij net. De piekvraag naar elektriciteit en energie stijgen hard in Californië en in Amerika als geheel, deels gedreven door elektrificatie trends en elektrische voertuigen. AI datacentra en industriële faciliteiten zullen het Amerikaanse net verder onder druk zetten. Bloomberg waarschuwt dat door snel omschakelen naar hernieuwbare energie het net kwetsbaarder wordt voor uitval op warme zomeravonden na zonsondergang door de grote afhankelijkheid van zonnecentrales.

Voor de staten die elektriciteit op basis van nucleair en fossiele brandstoffen verlaten hebben ten gunste van wind en zon, zal er een historische verschuiving terug naar nucleair zijn. Dit omdat nucleair de enige manier is om de elektriciteitsnetten te decarboniseren met betrouwbare energie. In december gaven regelgevers toestemming voor het online laten van de Diablo Canyon kerncentrale, eigendom van Pacific Gas & Electric, tot 2030 in plaats van de eerder geplande 2025. Dit om rolling blackouts te voorkomen door de verschuiving naar hernieuwbare elektriciteitsbronnen. Afgelopen maand kondigde de federale overheid aan dat het een lening van $ 1,5 miljard beschikbaar zou stellen voor het herstarten van een andere nucleaire centrale in het zuidwesten van Michigan.

Opmerkelijk is niet dat Amerika geld beschikbaar stelt aan de nucleaire power plant industrie. Washington verkoopt elke 100 dagen $ 1 biljoen aan schuld. Daar ligt dus niet de beperking. Het unieke is dat het de eerste nucleaire centrale zou zijn die in Amerika wordt heropend. Dit schept een precedent voor een comeback van kernenergie. Vierendertig landen, waaronder Amerika, beloofden afgelopen maand hun afhankelijkheid van fossiele brandstoffen af te bouwen. Dus staat nucleair weer in de schijnwerpers.

De prijs voor levering van baseload elektriciteit in kalenderjaar 2025 wordt momenteel ondersteund door de gasmarkt die tekenen van een mogelijke bodem laat zien.

Prijs Baseload Elektriciteit leverjaar 2025 (eur/MWh) – week cloud candle, log scale

”No LNG tankers in the Red Sea, Suez Canal, nor in the Gulf of Adan. A dramatic picture for history books.” – Anas Alhajji, Energy Outlook Advisor

Aardgas

Nog steeds moeten LNG-tankers met bestemming Europa en Amerika hun route verleggen. Dat betekent langere en duurdere routes. Energy Outlook Advisor Alhajji toonde onderstaande kaart waarop geen LNG-tankers te zien zijn die door de Rode Zee, het Suezkanaal of de Golf van Adan varen medio maart. Hij geeft aan dat LNG-tankers de zuidelijke Rode Zee mijden doordat deze schepen vrij nieuw zijn in vergelijking met de gemiddelde olietanker. Het zijn dure schepen waardoor de verzekeringspremie erg hoog is.

Bloomberg data laat zien dat de kaart van Alhajji correct is voor LNG-tankers met eindbestemming Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Centraal-Amerika, Oost-Europa, West-Europa, Australië en Oceanië.

Voor de gasprijs moet er rekening worden gehouden met een potentiële trendbreuk van een neerwaartse tot opwaartse trend. Onderstaande 4-uurs grafiek laat zien dat zowel prijs als lagging lijn boven de cloud handelen, een teken van een opwaartse trend op dit tijdframe.

Prijs TTF gas leverjaar 2025 (eur/MWh) – 4 uurs cloud candle, log scale

“There’s a limit on how much you can divert.” – Ernie Thrasher, CEO Xcoal Energy & Resources

Steenkool

Kolenexporten bij de haven van Baltimore zullen naar alle waarschijnlijkheid wekenlang geblokkeerd zijn na het instorten van de Francis Scott Key Bridge. De brug stortte binnen enkele seconden in nadat een vrachtschip tegen de constructie was aangevaren.

Het ernstige incident zal navigatie bij de Baltimore haven verstoren. Deze haven is één van de grootste exportterminals voor kolen in Amerika, na Norfolk in Virginia. In 2022 ging ongeveer 1/5de van de Amerikaanse kolenexport via Baltimore het land uit. De haven van Baltimore is tevens één van de 20 grootste havens in Amerika en is actief in de overslag van zowel kolen als petroleumproducten.

Ongeveer 2,5 miljoen ton kolenexport zal tot 6 weken worden gehinderd, verwacht Ernie Thrasher, CEO bij Xcoal Energy & Resources, een kolenhandelsbedrijf in Pennsylvania. Hij verwacht wat omleidingen naar andere havens, maar deze zijn ook behoorlijk druk.

Wereldwijd zullen de verstoorde exporten waarschijnlijk geen noemenswaardige impact hebben op kolenprijzen. Veel kolenvrachten uit Baltimore gaan doorgaans naar India. Daar kan de impact gevoeld worden door de gehele toeleveringsketen, zegt Thrasher tegen Bloomberg.

Prijs ICE Coal leverjaar 2025 (usd/t) – week cloud candle, log scale

De Noorse illusie: EV’s zijn niet energie efficiënter.

“Electric vehicles (EVs) are pilling up on lots across the country as the green revolution hits a speed bump, data show.” – USA Today

Emissierechten

Halverwege het afgelopen decennium raakte de investeringsgemeenschap overtuigd dat de EV-adoptie snel zou toenemen. De verwachting was dat de EV-penetratie  zo groot zou worden dat de wereldwijde olieconsumptie onmiddellijk zou pieken. Het jaar 2019 werd herhaaldelijk genoemd als het jaar dat de olievraag zou pieken en dan zou gaan dalen. Achteraf waren deze zorgen misplaatst door de wereldwijd uitgeroepen pandemie.

Ondanks de ingrijpende lockdowns zal de olievraag in 2024 een niveau van 103 miljoen vaten per dag (bpd) bereiken. Dat is 2,3 miljoen bpd meer dan in 2019. Ondanks de verrassende stijging van de vraag, blijven veel analisten ervan overtuigd dat peak oil demand onvermijdelijk is. Net zo onvermijdbaar als peak oil in 2008, toen gewaarschuwd werd voor een piek in het aanbod. Het bleek een piek in de prijs van ruwe olie, want schaarste is altijd van tijdelijke aard.

Het geloof van de investeringsgemeenschap dat EV’s de interne verbrandingsmotor zullen vervangen blijft onveranderd sterk. Maar nog nooit hebben zoveel mensen en bedrijven tegelijkertijd in een periode van energie-intensieve economische ontwikkeling verkeerd als nu. Dus de energievraag zal komende jaren de verwachtingen consistent overtreffen.

EV’s zullen het moeilijk krijgen om wijdverbreide adoptie te bereiken ondanks grootschalige subsidies en de toenemende dreiging van het verbod op interne verbrandingsmotoren (ICE). EV’s zijn minder energie efficiënt dan ICE-voertuigen en als gevolg hiervan nog niet succesvol in brede adoptie. Er zijn geen voorbeelden uit de energie geschiedenis bekend waar een nieuwe technologie met minder energie efficiency een bestaande meer efficiënte technologie heeft vervangen.

Als de energetische kosten van zowel batterij als hernieuwbare elektriciteit in beschouwing worden genomen voor de fabricage van een “CO2-vrije” EV, dan is ICE de duidelijke winnaar. Alhoewel overheden EV’s kunnen stimuleren via subsidies of een ICE-verbod, zullen deze maatregelen waarschijnlijk falen omdat consumenten een nieuwe technologie met een lagere energie efficiency niet breed zullen omarmen. Opmerkelijke voorbeelden zijn Ford en Herz. Beide bedrijven moeten hun EV-initiatieven dramatisch afschalen vanwege de lager dan verwachte belangstelling van consumenten.

Het mitigeren van CO2-uitstoot staat centraal bij elektrische voertuigen. Voorstanders pleiten dat het vervangen van fossiele brandstoffen essentieel is voor het beperken van wereldwijde opwarming. Tegenstanders beweren het dat vervangen van ICE door EV de carbon emissies eerder zal verhogen en het probleem zal verergeren.

De fabricage van een elektrisch voertuig consumeert veel meer energie dan een ICE. De meeste extra energie gaat naar het mijnen van materialen hiervoor en het maken van de lithium-ion batterij van een EV. Mijnbedrijven gebruiken energie-intensieve trucks, crushers en molens om nikkel, kobalt, lithium en koper te onttrekken. Het fabricageproces consumeert ook grote hoeveelheden energie.

Veel analisten zijn enthousiast over de carbon besparingen van vervangen fossiele brandstoffen zonder voldoende rekening te houden met de verhoogde energieconsumptie voor de batterij. Als deze aanpassingen eenmaal zijn gemaakt, al het meeste, zo niet al het carbon voordeel van een EV verdwijnen.

EVs zullen daarom falen op twee fronten. Ze zijn minder energie efficiënt dan de ICE-voertuigen die ze proberen te vervangen. En hun adoptie zal onvoldoende zijn om CO2-uitstoot significant te reduceren. Beleidsmakers zijn vaak lovend over Noorwegen als ultiem EV-succesverhaal. Dankzij massale subsidies waren EVs goed voor 80% van alle Noorse nieuwe autoverkopen in 2022. EVs vormen momenteel 20% van de totale autovloot in Noorwegen.

Beleidsmakers hopen dat alle ontwikkelde landen uiteindelijk kiezen voor het Noorse model. De Noorse ervaring waarschuwt eerder voor de tekortkomingen van EVs dan dat het pleit voor de adoptie ervan.

De prijs van emissierechten neemt ook toe in lijn met de stijgende prijs voor gas, kolen en elektriciteit. De prijs is op het kortere tijdframe al in een opwaartse trend, want prijs en lagging lijn bevinden zich boven de 4 uur cloud.

Prijs Emissierechten – Dec-24 contract EEX (eur/t) – 4 uur cloud candle, log scale

“Banks are living and lending on planet earth, not planet NGFS [Network for Greening the Financial System].” – Judson Berkey, managing director Chief Sustainability Office UBS

Hernieuwbaar

Judson Berkey,  managing director Chief Sustainability Office van UBS recent, heeft klimaatdoelstellingen voor banken als onrealistisch bestempeld. Banken hebben moeite deze targets te integreren in hun bedrijfsvoering. Bloomberg schrijft hierover dat de grootste banken ter wereld het groene regelgevingsideaal niet kunnen waarmaken, tenzij ze in een snel tempo enorme aantallen klanten wereldwijd gaan dumpen en zo ook de economieën in grote delen van de wereld, die voornamelijk afhankelijk zijn van vuile brandstoffen, in beroering brengen.

Het is indicatief van nieuw wereldklimaatregulering die botst met oud wereldkapitalisme. Adair Turner, voorzitter van de Energy Transitions Commission in Groot-Brittannië zei over klimaatverandering: “an economic externality, and you can’t expect a free market to deal with it voluntarily.”

Banken die willen voldoen aan hun netto nul commitment lopen tegen uitdagingen aan bij de praktische uitvoering hiervan. Zoals beperkingen van activiteiten in kolenafhankelijke regio’s zoals Zuid-Afrika, Polen en Indonesië. Het commitment compliceert ook relaties met klanten in diverse sectoren, van commodity firma’s tot bedrijven met een minder duidelijke carbon impact.

COMCAM – analyse op maat

Onze analyse geeft op hoofdlijnen een aantal ontwikkelingen aan die impact hebben op de energieprijzen. Een uitgebreidere analyse bieden we aan als losse dienst. Zo blijft u op de hoogte van alle relevante trends en ontwikkelingen in energie inkoop, de verwachte prijsontwikkelingen tot 3 jaar vooruit en alle relevante marktontwikkelingen op de energiebeurzen en wet- en regelgeving.

Op deze analyse rust auteursrecht van COMCAM. Teksten mogen niet worden overgenomen, gekopieerd, openbaar mogen worden gemaakt of verveelvoudigd worden, zonder expliciete toestemming van COMCAM. Ook bij citaten of gedeeltelijke overnames is dit niet toegestaan.

Volg ons op LinkedIn om op de hoogte te blijven van wat er speelt in de energiemarkt, de energietransitie & verduurzaming.