Ik heb een:

Hernieuwbaar gas van whisky

De energierekening kan niet leuk worden gemaakt. De hernieuwbare energierevolutie zelf wel. Het bedrijf Beam Suntory heeft aangekondigd dat het haar productie van Kentucky whisky gaat vergroten door het gebruik van hernieuwbaar gas.

Om aan de toenemende vraag naar whisky tegemoet te komen, gaat Jim Beam de capaciteit uitbreiden met 50% bij haar Booker Noe distilleerder in Boston, Kentucky. Het bedrijf reduceert tegelijkertijd haar broeikasgasemissies met 50%. Een recent persbericht van Jim Beam en het Japanse moederbedrijf Suntory vermelde een investering van $400 miljoen in een hernieuwbare biogassysteem.

“This expansion will help ensure we meet future demand for our iconic bourbon in a sustainable way that supports the environment and the local community that has helped build and support Jim Beam.” – CEO Albert Baladi

Beam Suntory bouwt haar duurzame biogas faciliteit 58 kilometer ten zuiden van Louisville, Kentucky. De faciliteit, die aan de andere kant van de Booker Noe distilleerder zal worden gebouwd, zal slechts een afvalbijproduct van het whisky-productieproces , ook wel bekend als ‘spent stillage’ – omzetten naar brandstof door het gebruik van “digesters.” 

Het resultaat is het zogenaamde ‘hernieuwbaar aardgas’ dat via een pijpleiding terug het destilleerproces ingaat in een duurzaam circulair systeem. De vergisters zullen ook een kunstmest  produceren van hoge kwaliteit en lage kosten. Beam Suntory zegt deze beschikbaar te maken voor lokale boeren en zo verduurzaming en hergebruik ondersteunen voor agrarisch gebruik.

Hernieuwbaar aardgas is een industrieterm voor een biogas dat is opgewaardeerd om ingezet te worden in plaats van fossiele brandstoffen. Het wordt vaak als “bridging fuel” gezien die methaan in CO2 omzet door gebruik te maken van afvalproducten.  Hierdoor kunnen bedrijven als Beam Suntory hun CO2 voetafdruk verlagen zonder hun hele productie infrastructuur aan te passen. Zo zijn biobrandstoffen een lage-emissie mijlpaal tussen onze huidige op CO2-gebaseerde economie en een toekomstig energielandschap die niet draait op brandstoffen met CO2 uitstoot. Biomethaan en biogassen zoals het ‘hernieuwbare aardgas’ die door Jim Beam geproduceerd zullen worden, stoten veel minder CO2- en methaan uit dan standaard aardgas. Echter hun emissies zijn niet nul, in feite worden ze onderschat.

Biogas en biomethaan zijn niet ideaal maar wel een grote stap in de goede richting. Ze zullen een aanzienlijk positieve impact hebben op de ecologische voetafdruk van Jim Beam, terwijl de productie van ‘het goede goedje’ wordt vergroot . Het biogas-aangedreven uitbreidingsproject zal naar verwachting afgerond zijn tegen 2024. Suntory Bean zegt dat tegen die tijd de Booker Noe distilleerder voor 65% zal worden aangedreven door hernieuwbaar aardgas. Daarnaast zal het project  veel banen in de regio creëren.

Nu aardgasprijzen wereldwijd fors zijn gestegen, is deze stap economisch goed uit te leggen. Het zet hopelijk een precedent in Kentucky, waar 95% van de wereldwijde whiskey wordt geproduceerd. Het verlagen van de productiekosten is altijd een goede doelstelling. Het  is nu bijzonder aantrekkelijk door de sterk toenemende vraag naar aardgas en alcohol. In de eerste helft van 2022 stegen de wereldwijde netto verkopen van Beam Suntory met 13%.

Alcohol consumptie steeg naar nieuw hoogtepunten gedurende de lockdowns, waarmee een “new golden age” voor de drankindustrie werd ingeluid. Maar tegelijkertijd ook een aantal zorgwekkende trends voor de gezondheidssector en verslavingsspecialisten.

En de vraag naar alcohol zal naar verwachting blijven stijgen. Een markt analyse rapport van Grand View Research toont aan dat de “global alcoholic drinks market size was valued at USD 1,448.2 billion in 2021 and is expected to expand at a compound annual growth rate (CAGR) of 10.3% from 2022 to 2028.”

Voor diegenen die zo nu en dan genieten van een verantwoorde nip, lijkt de whisky-gestookte hernieuwbare revolutie inderdaad op een nieuwe gouden eeuw.

 Bron: Oilprice