Ik heb een:

Hoe het bevriezen van Russische gas het Europese BBP zou inperken

De EU wil dat alle lidstaten vrijwillig het aardgasgebruik met 10 tot 15% gaat reduceren van augustus 2022 tot maart 2023. Hierdoor zou de gasopslag tot de capaciteit kunnen worden gevuld voordat de Russische bevoorrading mogelijk wordt beëindigd.

Volgens het IMF zou een volledige afsluiting van Russisch gas desastreuze gevolgen hebben voor de Europese economieën. Twaalf maanden na een totale bevriezing schat de organisatie dat sommige landen enkele procenten van hun BBP-output zouden kunnen verliezen. Sommige Centraal-Europese landen – Hongarije, Tsjechië en Slowakije – en Italië zouden het hardst worden getroffen. In een worstcasescenario waarin het continent geen snelle LNG-integratie bereikt, veel aanpassingsproblemen ervaart en besluit om particuliere huishoudens, niet alleen industrieën, te beschermen tegen gastekorten, zou tussen de vijf en zes procentpunten kunnen worden geschoren op de BBP-output in deze landen. Duitsland en Polen zouden het in dit scenario iets beter doen bij verliezen tussen de twee en drie procentpunten.

Omdat aardgas in Europa veel wordt gebruikt voor de levering van warmte en warm water in particuliere woningen, lopen de spanningen hoog op over wie voorrang moet krijgen bij een nijpend gastekort in de komende winter.

Zelfs voor Europese landen die geen Russisch gas gebruiken, kunnen overloopeffecten tot 0,8% van het BBP betekenen als een van de slechtere scenario’s van het IMF het continent overkomt. Dit omvat Groot-Brittannië, Ierland, Portugal, België en Kroatië. Doordat steeds meer landen proberen om snel over te schakelen op LNG, kunnen problemen met de integratie van de EU-markt ook leiden tot verliezen voor niet-afhankelijke landen.

Bron: Statista.com