Ik heb een:

Hoe om te gaan met netcongestie: mogelijkheden & tips

Als de locatie van uw bedrijf zich bevindt in een congestiegebied en u behoefte heeft aan meer transportcapaciteit, zijn er momenteel verschillende opties beschikbaar.

Kijk hier voor de actuele situatie op het elektriciteitsnet.

Analyse & preventie

Evalueer uw energieverbruikspatroon om pieken te identificeren. Kijk naar mogelijkheden om apparaten en processen efficiënter te gebruiken en te spreiden over tijd. Verminder het gebruik van energie-intensieve apparaten en bespaar zowel vermogen als energie.

Met deze aanpak vermindert u niet alleen uw energievraag, maar bespaart u ook energie, wat leidt tot kostenbesparingen en een vermindering van CO₂-uitstoot.

Congestiemanagement - flexibel vermogen

Congestiemanagement is slim inspelen op de ruimte die er is binnen een elektriciteitsnetwerk. Het elektriciteitsnetwerk in Nederland kan namelijk maar een beperkte hoeveelheid energie tegelijkertijd vervoeren. Via congestiemanagement speelt u slim in op piektijden en rustige tijden.

In oranje congestiegebieden onderzoekt de netbeheerder mogelijkheden of partijen flexibel vermogen kunnen leveren om zo ruimte vrij te maken voor anderen. Mogelijk kunt u zelf flexibiliteit leveren (op verzoek vermogen op- of afschakelen) en daar een vergoeding voor ontvangen. Staat u al op een wachtlijst, dan kan het zijn dat er zo vermogen voor u beschikbaar komt.

Zijn er buurbedrijven die op hele andere momenten de meeste energie nodig hebben? Mogelijk kunt u een deel van de beschikbare capaciteit voor uw bedrijf gebruiken. Dit is een andere invulling van flexibel vermogen om de tijd te overbruggen totdat het netwerk is uitgebreid.

Lees meer in onze eerdere blog over congestiemanagement.

Aangepast transportcontract

Als congestiemanagement niet voldoende is, kunt u mogelijk met de netbeheerder individuele afspraken maken. Denk aan een contract met afwijkende capaciteit of kwaliteit gedurende specifieke tijdsvensters. Mogelijkheden zoals:

  • Statische capaciteitsbeperking door spitsmijden op vaste momenten
  • Dynamische capaciteitsbeperking door spitsmijden op afroep
  • Groepscontract
  • Net neutraal aansluiten
  • Non-firm ATO, een beperkt recht op transportcapaciteit in bepaalde tijdvensters of als hier ruimte is

 

Oplossingen achter de meter

Energie converteren naar een andere energiedrager

Wekt u zelf energie op? Zoek naar alternatieve energiebronnen en energiedragers, zoals zon of wind, of bodemwarmte.

Met behulp van een energieconversiesysteem, zoals een warmtepomp, electrolyser, boiler, wordt lokaal opgewekte elektriciteit omgezet in een andere energievorm. Een andere vorm van energie, zoals warmte, koude of waterstof, is soms makkelijker te gebruiken of op te slaan voor gebruik op een later moment. Voorbeelden: conversie van elektriciteit naar bijvoorbeeld warmte, koude, perslucht, waterstof, waterdruk (oppompen van water). Deze oplossing kan gecombineerd worden met energie opslag achter de meter.

Energie sturen- piekvraag verminderen

Verminder de piekvraag door te investeren in energiebesparende apparatuur en implementeer energiemanagementtechnieken voor flexibele energiesturing. Hierdoor kan bijvoorbeeld processen die veel energie vragen – zoals productielijnen – tijdelijk worden uitgezet om netcongestie te voorkomen en piekbelastingen te verminderen. Of  maak gebruik van een aggregaat of energieopslag om korte perioden met extra stroomvraag te overbruggen.

Het (deels) bi-directioneel laden van elektrische voertuigen kan ook een mogelijke oplossing zijn. Deze oplossing is nu nog beperkt beschikbaar, maar zal zeker de komende jaren op grotere schaal beschikbaar komen.

Energie delen

Mogelijke oplossingen voor achter de meter voor het delen van energie zijn:

  • Het delen van de netaansluiting, ook wel bekend als cable pooling. Deze oplossing wordt vaak gebruikt bij een combinatie van minimaal 2 bronnen die elektriciteit produceren, zoals windmolens en zonnepanelen. Zo kan de de beschikbare netcapaciteit beter en slimmer worden gebruikt. Door het delen voorkomen ondernemers extra aansluitkosten én dubbele periodieke netbeheerderskosten.
  • Directe lijn: direct opgewekte elektriciteit wordt direct aan een grootverbruiker in de buurt geleverd zonder dat het algemene elektriciteitsnet wordt gebruikt. Deze afnemer gebruikt dan gelijk de opgewekte elektriciteit.

Energie opslag

Energieopslag kan, na energieconversie, in vele vormen plaatsvinden. Bekend zijn accu’s, batterijen en warmte- of koude buffers. Energie kan ook worden opgeslagen in druk (perslucht), gas (bv waterstof), hoogte-energie, een vliegwiel, phase change materials, thermochemische opslag of ondergrondse warmte- en koudeopslag (KWO/WKO).

De opgeslagen energie kan vervolgens op een later moment worden ingezet voor het eigen energiegebruik. De keuze voor het type energieopslag moet afgestemd worden op het opwek- en gebruiksprofiel van de lokale situatie.

Nieuwe vestiging

Controleer tijdig het gecontracteerde vermogen op de locatie en vraag zo snel mogelijk een passende aansluiting aan bij de netbeheerder. Bij transportschaarste is het zaak om snel de benodigde transportcapaciteit aan te vragen en om op de wachtlijst te worden geplaatst.

Of verhuis naar een andere locatie waar wel voldoende transportcapaciteit is. Dit een ingrijpende maatregel die niet ieder bedrijf een optie is.

Geduldig wachten

Hoewel er altijd meer capaciteit komt door de transportplicht van de netbeheerder – hij is wettelijk verplicht elke gewenste transportvermogen te leveren – kan het lang duren voordat netverzwaringen zijn uitgevoerd. Zorg ervoor dat u op de wachtlijst staat voor extra elektrische capaciteit.

COMCAM kan u helpen bij netcongestie

Netbeheerders werken hard aan het verzwaren van het elektriciteitsnetwerk. Zo kunnen ze aan de groeiende vraag voldoen. Maar dat is niet van vandaag op morgen gerealiseerd.

COMCAM kan u adviseren in oplossingen voor netcongestie. Dit doen we vanuit onze unieke aanpak van Energy Portfolio Management. COMCAM is dé specialist in alle mogelijkheden voor energiecontracten voor levering én teruglevering.

Lees meer over de verschillende mogelijkheden van congestiemanagement.

Wilt u persoonlijk advies? Neem dan contact met ons op.

Bron: RVO, Hans Schneider