Ik heb een:

LNG, is Europa hier klaar voor?

Eén van de antwoorden van Europa op de energiecrisis is de verhoging van de import van vloeibaar aardgas (LNG).

Met het verdwijnen van het betrouwbare aanbod van Russisch gas naar Europa, zijn veel Europese landen op zoek gegaan naar alternatieve energiebronnen. De EU is van plan om de consumptie van aardgas deze winter met 15% te reduceren ten opzichte van het 5-jaars gemiddelde. Gas zal echter niet snel verdwijnen uit onze energiemix.

Eén van de antwoorden van Europa op de energiecrisis is meer import van vloeibaar aardgas (LNG). LNG-terminals openen een bredere variëteit aan potentiële leveranciers om gebruik van pijpleidingen vanuit het oosten te omzeilen.

Deze ontwikkeling is vooralsnog gunstig voor met name Amerika. In de eerste helft van 2022 werd Amerika de grootste LNG leverancier ter wereld met 71% van haar export die richting de EU en Groot-Brittannië gaat.

Duitsland, sterk afhankelijk geworden van Russische gasleveringen, is van plan om 4 LNG import terminals te bouwen. Dit zullen de eerste terminals in het land zijn, zoals de infographic van Statista laat zien.

Waar zal dit gas vandaan komen? Voor een groot deel uit Qatar. Staatsbedrijf Qatar Energy sloot eind november een deal met Duitse bedrijven. Het gaat om de overeenkomst om 2 miljoen ton vloeibaar gas af te nemen voor 15 jaar. Leveringen zullen starten vanaf 2026 met gas dat door Qatar aan het Amerikaanse bedrijf ConocoPhillips wordt verkocht. Daarna wordt het geleverd aan één van de Duitse terminals die tegen die tijd in bedrijf zal zijn.

Hoewel dit kan dienen als een middellange termijn oplossing, is het gebruik van vloeibaar aardgas controversieel. Het Duitse Umweltbundesamt beweert dat een hoger gebruik van LNG, vooral in vergelijking met gas via pijpleiding, niet gerechtvaardigd kan worden vanuit het perspectief van klimaatbeleid en energie-efficiency. Niettemin stelt het milieuagentschap dat een uitbreiding van LNG-infrastructuur, gedurende de overgang naar schonere energie, bij zou kunnen dragen aan een verhoging van de energiezekerheid. Ook zal het meer concurrentie mogelijk kunnen maken.

Bron: IntelliNews