Ik heb een:

Noorwegen heeft voortrekkersrol in elektrische voertuigen

Maar hoe staat het met de reductie van fossiele brandstoffen?

Noorwegen, een pionier op het gebied van elektrische voertuigen (EV’s), laat een opmerkelijke stijging zien in de verkoop van nieuwe elektrische auto’s. Volgens Christina Bu, secretaris-generaal van de Norwegian Electric Vehicle Association, is het percentage gestegen van 3% in 2012 naar bijna 80% in 2022.

Oorzaken van de groei

Noorwegen loopt voorop in de acceptatie van elektrische voertuigen door een combinatie van beleidsmaatregelen en de rijkdom van het land, die voortkomt uit zijn grote oliereserves. Het land heft hoge invoerrechten en belastingen op auto’s, waardoor auto’s aanzienlijk duurder zijn dan in de meeste andere landen. Door deze heffingen niet toe te passen op elektrische voertuigen, subsidieert Noorwegen effectief de aankoop van EV’s op een niveau dat andere landen zich niet kunnen veroorloven. Bovendien wordt elektrisch rijden in Noorwegen nog aantrekkelijker gemaakt door gratis parkeermogelijkheden.

Wat de Noorse groei van elektrische voertuigen nog opmerkelijker maakt, is dat het land bijna uitsluitend gebruikmaakt van waterkracht voor elektriciteitsopwekking. Hierdoor is het rijden met een elektrische auto in Noorwegen nog schoner dan in landen die sterk afhankelijk zijn van steenkool.

Fossiele brandstoffen

Ondanks deze indrukwekkende cijfers blijft Noorwegen worstelen met het volledig stoppen van het gebruik van fossiele brandstoffen. Gas en olie spelen nog steeds een belangrijke rol naast elektrische sedans. In hun rapport, erkent de Noorse EV-associatie dat de overgang naar EV’s in Noorwegen aanzienlijke inspanningen vergt. Het land investeert jaarlijks 1,8 miljard dollar om deze transitie te ondersteunen.

Hoewel de overgang naar elektrische auto’s een positieve impact heeft gehad op het brandstofverbruik in Noorwegen, tonen de bevindingen in het rapport ook de beperkingen van EV’s in het verminderen van het totale gebruik van fossiele brandstoffen en het bereiken van netto-nulemissies. Momenteel rijdt meer dan 20% van de auto’s in het land op batterijen, wat heeft geleid tot een vermindering van het benzineverbruik. Echter, diesel blijft nog steeds verantwoordelijk voor 43% van de afgelegde afstand in Noorwegen, en zwaardere vrachtwagens blijven grotendeels op diesel rijden.

Oyvind Solberg Thorsen, directeur van de Noorse wegfederatie, verklaarde dat het dieselverbruik slechts 10% onder de piek van 2015 ligt, ondanks de vooruitgang van batterijvoertuigen. Terje Aasland, de Noorse minister van Aardolie en Energie, erkende dat Noorwegen nog steeds afhankelijk is van aardolieproducten, vanwege verschillende industrieën en systemen waarvoor nog geen gemakkelijke vervanging bestaat. Hij wees erop dat hoewel het gebruik van fossiele brandstoffen in de transportsector kan worden verminderd, olie nog steeds nodig zal zijn voor industriële doeleinden.

Uitdagingen

Hoewel Noorwegen grote stappen heeft gezet in de adoptie van elektrische auto’s, onderstreept het rapport dat er nog steeds uitdagingen zijn bij het volledig vervangen van fossiele brandstoffen. Het benadrukt ook het belang van het begrijpen van de beperkingen van elektrische auto’s bij het bereiken van netto-nulemissies en het verminderen van het totale brandstofverbruik.

Bronnen: Bloomberg, OFV