Ik heb een:

Nucleaire energie

Terwijl Europa de transitie naar groene energie doormaakt, is de vraag hoe om te gaan met nucleaire energie weer het middelpunt van discussies.

“On the one hand, supporters argue that nuclear energy is carbon free and could help fill an imminent energy gap, while on the other, critics are concerned about the energy source’s radioactive byproduct being difficult to dispose of.”

Terwijl Europa de transitie naar groene energie doormaakt, is de vraag hoe om te gaan met nucleaire energie weer het middelpunt van discussies. Deze maand stemde het EU parlement voor regels waardoor investeringen in nucleaire energie en bepaalde gasprojecten als duurzaam en groen bestempeld zouden worden. Dit wordt waarschijnlijk een wet. Want 20 van de 27 EU-lidstaten moeten tegenstemmen, geen land wil showstopper zijn. De nieuwe wet wordt van kracht in 2023.

Gegevens van de International Atomic Energy Agency kijken naar het gebruik van kernenergie binnen de Europese Unie.

Frankrijk voert de lijst aan met ongeveer 69% van de opgewekte elektriciteit die gegenereerd wordt door deze energiebron. Kernenergie was afgelopen jaar goed voor meer dan de helft van de elektriciteitsmix in Oekraïne (55%), Slowakije (52,3%) en België (50,8%).

Het Duitse aandeel is de laagst genoteerde op de lijst. Afgelopen jaar zag Duitsland een productie van minder dan 12% van de totaal opgewekte elektriciteit. Het aandeel is geleidelijk gedaald sinds het land in 2000 besloot haar nucleaire reactoren uit te faseren.