Ik heb een:

Power Purchase Agreements: de trend in energie

De energiemarkt is complex en sterk in beweging door de hoge en fluctuerende energieprijzen, de energietransitie, wet- en regelgeving en factoren als de oorlog in Oekraïne en de klimaateisen. In die turbulente markt willen eigenaren van zonne- en windparken graag zekerheid. Zekerheid dat hun opgewekte energie afgenomen wordt. Afnemers van energie willen omgekeerd de garantie van energielevering mét een stabiele prijs. Bij een Power Purchase Agreement (PPA) komen de wensen van beide partijen samen; de oplossing van de toekomst.

Zwart op wit

Een Power Purchase Agreement is een koop- en leverings- overeenkomst tussen twee partijen. Doorgaans tussen een (duurzame) energieproducent en een afnemer. Hierin ligt vast dat de ene partij stroom levert aan de andere partij.

De afnemer zegt toe deze stroom af te nemen voor een bepaalde periode. Dit is is meestal een groot bedrijf met een hoog energieverbruik. We spreken dan van een corporate PPA. Met de overeenkomst wordt voor een langere periode energie afgenomen tegen een vaste prijs.

Zekerheid in energie-afname

De energieproducent heeft door de overeenkomst de garantie dat zijn geproduceerde energie afgenomen wordt. Dat is nodig. De investering wordt zo rendabel en het helpt om de financiering rond te krijgen bij investeerders. De laatste jaren groeit het aantal PPA’s behoorlijk.

Veel voordelen voor de afnemer

Bedrijven zijn meer dan ooit bezig met verduurzaming. De eigen elektriciteitsvoorziening is een belangrijk onderdeel. Een PPA kan de elektriciteitsmix in één keer groener maken. Dat betekent dat een groter deel van de elektriciteit die verbruikt wordt binnen een organisatie, duurzame energie is. Zo levert een PPA dus een bijdrage aan de energietransitie.

Verder biedt een PPA:

 • Een stabiele energielevering
 • Een vaste energieprijs voor langere tijd, meestal voor 5 jaar
 • Een zorgeloze levering; de producent zorgt dat de groene energie bij de afnemer terecht komt (bij een fysieke PPA, hierover later meer)
 • Organisaties hebben de keuzevrijheid een PPA te kiezen die past bij hun bedrijfsvoering.

De oplossing om de energieproductie tijdens piekuren slim uit te schakelen is de Stuurbox Energy Intelligence van COMCAM. Hiermee kunnen zonnepanelen automatisch worden uitgeschakeld tijdens piekmomenten, wat PPA-posities kan verbeteren en aanzienlijke kosten voor de producent kan verlagen. Lees meer over de stuurbox.

Massaal aan de PPA?

Op basis van de voordelen is een PPA dé ideale overeenkomst voor veel organisaties. Toch kent een PPA ook risico’s. Niet alle organisaties willen die risico’s voor lief nemen.

Zo kan de stabiele prijs een nadeel worden, bijvoorbeeld als energieprijzen sterk dalen. En hoe schat je in of de PPA over 5 jaar nog passend is voor je bedrijf? Dit zijn dingen waar goed over nagedacht moeten denken vóór het afsluiten van een Power Purchase Agreement.

Op een rijtje:

 • De productie van duurzame energie is weersafhankelijk en daarom wisselend. Als de productie tegenvalt, moet afnemer dit kunnen compenseren.
 • Het afsluiten van een PPA betekent een langetermijn afspraak. Dat terwijl de toekomstige energiebehoefte moeilijk te voorspellen is.
 • Het is mogelijk dat de vaste energieprijs gedurende periodes hoger uitvalt dan de marktprijs. De afnemer betaalt dan toch de hogere prijs.
 • Ook kunnen nieuwe ontwikkelingen ervoor zorgen dat energie efficiënter en voordeliger geproduceerd wordt. De afnemer kan hier dan geen gebruik van maken.

PPA vormen

De afnemer heeft keuze uit verschillende PPA vormen. Bijvoorbeeld tussen een “fysieke” en “virtuele” PPA.

 • De fysieke PPA
  Deze vorm spreekt het meest tot de verbeelding. De afnemer neemt de opgewekte energie direct af van de producent. En maakt zo zelf gebruik van de duurzame energie.
 • De virtuele PPA
  Deze vorm van een PPA is indirect. De organisatie sluit een contract af met een duurzame energieleverancier, maar gebruikt de energie niet zelf. De duurzame energie wordt geleverd aan de markt. De organisatie blijft energie ontvangen van de eigen energieleverancier.

Als de marktprijs hoger is dan de afgesproken prijs tussen producent en afnemer, heeft de afnemer een voordeel. Met het afsluiten van een PPA draagt een  organisatie bij aan de energietransitie en kunnen zelfs GvO-certificaten (garantie van oorsprong) ontvangen.

Een kansrijk product

Een PPA is een mooi product met veel voordelen. Het past bij een organisatie met een hoog energieverbruik. Een organisatie die in staat is de toekomstige energiebehoefte goed in kaart te brengen. En de middelen heeft om prijs- en leveringsrisico’s op te vangen. Of door samen te werken met een energy portfolio specialist. Het vereist veel kennis en strategie. Als aan die voorwaarden voldaan wordt, kan een PPA een zeer interessante optie zijn voor stabiele energielevering die bijdraagt aan verduurzaming. Dat is nu én in de toekomst een mooie ambitie.

COMCAM regelt het voor u

COMCAM kan dit voor uw bedrijf verzorgen door onze unieke aanpak van Energy Portfolio Management. COMCAM is dé specialist in alle mogelijkheden voor energiecontracten voor levering én teruglevering. Vanuit onze onafhankelijke positie weten we de mogelijkheden bij de energieleveranciers. Onze analisten volgen alle prijsontwikkelingen. Wij kunnen snel schakelen door onze directe toegang tot de energie handelsmarkten. Meer weten over onze mogelijkheden? Neem vrijblijvend contact met ons op.