Ik heb een:

REPowerEU-plan: transitie uit carbon-intensieve energiebronnen

“The EU needs more than $1 trillion for plan to ditch Russian oil and gas.” – Rystad Energy

Het plan REPowerEU moet een extra stimulans zijn voor de transitie uit carbon-intensieve energiebronnen. De doelstelling is een opwek uit hernieuwbare bronnen tegen 2030 tussen 40 en 45% van het totale energie-aanbod.

 

Het ambitieuze plan van de EU om de afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen te verlagen, zal volgens de analyse van Rystad Energy minstens 1.000 miljard euro (1 biljoen) gaan kosten. Dat zijn oorlogstijdachtige niveaus van investeringen, constructie en productie. De EU zal processen voor goedkeuring versnellen zodat nieuwe zon- en windprojecten op tijd online kunnen zijn. Toestemming voor windenergie kan bijvoorbeeld tot 9 jaar in beslag nemen. Additionele investeringen zijn nodig om de targets te halen, onder meer in netwerk en batterij opslag, zodat een stabiel energie-aanbod verzekerd is, terwijl het gehele Europese elektriciteitssysteem wordt geherstructureerd. De strategie is gericht op het online brengen van 320 gigawatt aan zonopwekking in 2025 en bijna 600 GW tegen 2030, om 9 miljard kuub (Bcm) aan gas te vervangen.

Als de gemiddelde kosten voor zonopwekking € 1,1 miljoen per megawatt aan geïnstalleerde capaciteit bedragen, zal installatie van 411 GW tussen nu en 2030 een investering van € 452 miljard zijn. Ook zou er fors geïnvesteerd moeten worden in windcapaciteit, maar het plan geeft hierover niet veel details. Volgens Rystad zou nog eens 450 tot 490 GW aan windopwekking worden geplaatst om de hernieuwbare target van 45% te behalen tegen 2030. Een extra investering van € 820 miljard.

De schattingen van de EC zijn ver beneden de vereiste investeringen die nodig zijn voor transmissie, opslag, gasinfrastructuur en waterstofproductie. Ook zal een dergelijk grote vraag naar nieuwe capaciteit extra druk uitoefenen op de toeleveringsketens van zonnepanelen en windturbines. Dit kan leiden tot verdere prijsstijgingen voor deze technologieën.

“The ambition of the REPowerEU plan is huge. Power companies and energy markets will be looking for details on investments and infrastructure. While the targets are achievable, it will require wartime-like planning, levels of investment, construction, and production to meet goals by 2030.” – Head of power research Rystad.