Ik heb een:

Vaste energiekosten stijgen fors in 2024

In 2024 gaat u fors meer betalen voor de netwerkkosten en energiebelasting gas. Deze vaste kosten staan los van uw energiecontract voor het leveringstarief.

Energiekosten 2024

In 2024 wijzigen de vaste energiekosten door hogere netwerkkosten en wijziging in de energiebelasting.

De netwerkkosten stijgen door de toegenomen investeringen om het energienet toekomstbestendig te maken en door gestegen inkoopkosten met ca. 40%. Het kabinet verhoogt de energiebelasting voor gas met € 0,093 exclusief btw per m3. De energiebelasting voor elektriciteit daalt.

Stijging kosten netbeheerders

Naast de stijging van de netwerktarieven door de toegenomen investeringen, komt de stijging van de netwerktarieven elektriciteit voor 2024 ook door:

  • Gestegen inkoopkosten van landelijke netbeheerder TenneT voor het transport van energie over het landelijke net.
  • In 2022 en 2023 zijn te lage netwerktarieven voor elektriciteit berekend. Dit wordt deels verrekend in de tarieven van 2024 als ook in 2025.
  • Toename in investeringen voor toekomstbestendig maken van het energienet.

De hoogte van de netbeheerkosten wordt bepaald door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Elk jaar herziet de ACM de netbeheerkosten en bepaalt het maximale tarief hiervoor.

Elektrificatie

De elektrificatie van gebouwen, vervoer en industrie leidt tot een verdrievoudiging van het elektriciteitsverbruik in Nederland in de toekomst Het aantal zonnepanelen neemt explosief toe. Er komen steeds meer laadpalen, warmtepompen en batterijen voor opslag. Om het toenemende transport van elektriciteit aan te kunnen moet het elektriciteitsnet verzwaard én uitgebreid worden.

Netbeheerders investeren tot en met 2030 gezamenlijk zo’n € 60 miljard om het energiesysteem toekomstbestendig te maken. Deze investeringen verdienen de netbeheerders terug via de netwerktarieven die bij u als energieklant in rekening worden gebracht.