Ik heb een:

Vergoeding energiekosten energie-intensief MKB vanaf 1 november 2022 (TEK)

MKB-ondernemingen bij wie de energiekosten minimaal 7% van de omzet bedraagt, ontvangen een vergoeding van maximaal € 160.000 euro via de regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK). Deze energie-intensieve mkb’ers krijgen een compensatie van 50% van de energiekostenstijging boven een vastgestelde zogenoemde drempelprijs. De TEK regeling gaat voor de periode november 2022 tot en met december 2023 gelden.

Het kabinet verwacht dat de regeling in het tweede kwartaal van 2023 opengaat. De TEK-regeling moet namelijk nog wel worden goedgekeurd door de Europese Commissie i.v.m. Europese staatssteunregels. De subsidie is dan met terugwerkende kracht aan te vragen vanaf 1 november 2022.

Update 11 november 2022

Tienduizenden mkb’ers die veel energie verbruiken, zoals bakkers en sauna’s, kunnen eerder een beroep doen op financiële steun voor de stijgende energiekosten. Het kabinet schaart zich achter een motie van coalitiepartijen VVD en CU. Eerder zou het loket op z’n vroegst in april opengaan.

Ook kleine mkb’ers kunnen bovendien straks een beroep doen op de regeling: de zogeheten ’verbruiksdrempel’ komt te vervallen. Daardoor kunnen ook bedrijven steun krijgen die minder gas of stroom verbruiken dan de drempels die het kabinet had bedacht.

Voor wie is deze regeling?

  • Een bedrijf die minimaal 7% van zijn omzet kwijt is aan energiekosten*
  • Jaarverbruik vanaf 5.000 m3 of 50.000 kWh. Update 11-11-2022: deze komt te vervallen
  • Bedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
  • Maximaal 250 werknemers
  • De drempelprijs is vastgesteld op € 1,19 per m3 gas en € 0,35 per kWh voor elektriciteit.
  • Maximale totale vergoeding is € 160.000 per bedrijf m.u.v. een landbouwbedrijf zoals een tuinder. Voor deze sector is de maximale vergoeding € 62.000 in lijn met Europese staatsteunregels.

* Op 9 november is dit percentage verlaagd van 12,5% naar 7%.

Voorbeeldberekeningen

Hieronder zijn  2 voorbeeldberekeningen van een traditionele bakkerij en een schade-en herstelbedrijf uitgewerkt.

  • Om de stijging van de energieprijs te bepalen wordt er gerekend met een marktprijs van € 2,71/m³ en € 0,78/kWh.
  • De berekening is dan bijvoorbeeld voor de traditionele bakkerij: 40.000 x (€ 2,71 – € 1,19) + 30.000 x (€ 0,78 – € 0,35) = € 73.700.
  • De subsidie is dan: 50% van € 73.700,- = € 36.850,-

Bron: RVO website

Inrichting en openstelling  TEK

RVO gaat de TEK-regeling uitvoeren in opdracht van het ministerie van EZK. Op de website rvo.nl is daarom voor ondernemers een ‘houd me op de hoogte pagina’ opengesteld, waarbij mkb’ers na aanmelding informatie krijgen over de inrichting en openstelling van de TEK.

Voor informatie en persoonlijk advies kunnen ondernemers ook terecht bij het Energieloket van de Kamer van Koophandel