Ik heb een:

Vergoeding energiekosten energie-intensief MKB (TEK)- update 21 maart 2023

MKB-ondernemingen bij wie de energiekosten minimaal 7% van de omzet bedraagt, ontvangen een vergoeding van maximaal € 160.000 euro via de regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK). Deze energie-intensieve mkb’ers krijgen een compensatie van 50% van de energiekostenstijging boven een vastgestelde zogenoemde drempelprijs.

Het TEK-loket is open vanaf 21 maart (09.00 uur) tot en met 2 oktober 2023 (17.00 uur). Ondernemers kunnen met terugwerkende kracht energiesteun aanvragen voor de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023.

Update 21 maart 2023

Tienduizenden mkb’ers die veel energie verbruiken, zoals bakkers en sauna’s, kunnen eerder een beroep doen op financiële steun voor de stijgende energiekosten.

Het minimale deel dat een ondernemer zelf betaalt, de zogenoemde drempelprijs, is € 1,19 per m³ voor gas en € 0,35 per kWh voor elektriciteit. Voor het berekenen van de subsidie wordt verder gewerkt met een maximale prijs voor gas (€ 3,19 per m³) en elektriciteit (€ 0,95 per kWh).

Met de TEK krijgt de ondernemer maximaal 50% van het verschil tussen de drempelprijs en de maximumprijs vergoed. Na een positief besluit wordt binnen twee weken een voorschot uitbetaald. Het voorschotbedrag is 35%* van het verschil. Dit om het risico op achteraf terugbetalen zo klein mogelijk te houden. Uiterlijk 31 mei 2024 moet de ondernemer een vaststellingsverzoek indienen waarna de definitieve subsidie wordt bepaald.

*Het voorschotpercentage is op 20 maart 2023 verlaagd van 50% naar 35%. Dit is lager dan gebruikelijk, omdat het Centraal Planbureau inschat dat de energieprijzen gaan dalen. Zo wil de overheid  het risico op achteraf terugbetalen zo klein mogelijk houden.

Kijk hier voor rekenvoorbeelden.

Vragen over de TEK kunnen gesteld worden via de RVO-livechat op www.rvo.nl/tek. Voor de TEK is er ook een speciaal telefoonnummer: 088 042 4460. Op werkdagen bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur.

U kunt ook het online webinar van het RVO bekijken. Hierin wordt uitgelegd:

• Voor wie is de Tegemoetkoming Energiekosten?
• Wat zijn de voorwaarden?
• Hoe wordt uw energie-intensiteit berekend?
• Hoe ziet het aanvraagproces eruit?
• De tips om voor uw aanvraag

Voor wie is de TEK regeling?

  • Een bedrijf die minimaal 7% van zijn omzet kwijt is aan energiekosten*.
  • Jaarverbruik vanaf 5.000 m3 of 50.000 kWh.
  • Bedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • Maximaal 249 werknemers, hoogstens € 50 miljoen omzet en/of een balanstotaal van maximaal € 43 miljoen.
  • Maximale totale vergoeding is € 160.000 per bedrijf m.u.v. een landbouwbedrijf zoals een tuinder. Voor deze sector is de maximale vergoeding € 62.000 in lijn met Europese staatsteunregels.
  • Stichtingen, verenigingen en overige instellingen die voldoen aan de voorwaarden kunnen de regeling ook aanvragen.