Ik heb een:

Visualisering van de wereldwijde EV verkopen per land in de afgelopen 10 jaar

In 2011 werden wereldwijd ongeveer 55.000 elektrische auto’s (EVs) verkocht. Tien jaar later in 2021 is dit aantal toegenomen tot bijna 7 miljoen auto’s.

Door veel landen die in willen inpluggen op elektrificatie, is de wereldwijde EV-markt exponentieel gegroeid in het afgelopen decennium. Visual Capitalist laat met behulp van de data van International Energy Agency (IEA) in onderstaande infographic de explosieve groei zien van de wereldwijde EV-verkopen sinds 2011. Hier zie je de landen die zijn uitgegroeid tot de grootste EV-markten.

De vroegere EV dagen

Van 2011 tot en met 2015 groeide de EV-verkopen jaarlijks gemiddeld met 89%, ruwweg een derde van de wereldwijde verkopen in Amerika.

In 2014 was Amerika de grootste EV-markt, gevolgd door China, Nederland, Noorwegen en Frankrijk. Dit veranderde in 2015, toen de EV-verkoop in China met 238% steeg ten opzichte van 2014. Hierdoor nam China de leidende positie over.

China’s groei werd al jaren verwacht, met een overheid die elektrische auto’s genereus subsidieerde. Met daarbij de financiële prikkels en het beleid die de productie aanmoedigden. In 2016 kochten Chinese consumenten meer EV’s dan de rest van de wereld tezamen. In 2021 was het land goed voor meer dan de helft van de verkopen wereldwijd.

EV verkopen per land in 2021

Na een relatief vlak jaar in 2019, steeg de EV-verkoop in 2020 met 38%, en verdubbelde in 2021. China was de drijvende kracht achter deze groei. Het land verkocht in 2021 meer EV’s dan de rest van de wereld gecombineerd in 2020.

China heeft bijna 300 verschillende EV-modellen beschikbaar voor de verkoop, meer dan enig ander land. Het land huisvest vier van de grootste batterijproducenten ter wereld. De mediaan prijs voor elektrische auto’s is in China slechts 10% hoger dan die van conventionele auto’s. Dit in vergelijking met gemiddeld 45-50% in de andere grote markten.

Duitsland, Europa’s grootste automarkt, verkocht in 2021 bijna 700.000 EV’s, 72% meer dan in 2020. In dit land staat een aantal van de grootste EV-fabrieken van Europa, met Tesla, Volkswagen, en Chinese batterijgigant CATL die plannen ontwikkelt voor gigafabrieken. De Europese verkopen stegen in 2021 met 65%, zoals in bovenstaande tabel is af te lezen.

Amerika maakte een comeback na twee jaar krimp met een verdubbeling van de EV-verkopen in 2021. De groei werd ondersteund door stijging van 24% van de beschikbaarheid van diverse EV-modellen, als ook door de toegenomen productie van Tesla modellen, goed voor de helft van de Amerikaanse EV-verkopen.

Tesla’s dominantie in Amerika

Tesla is het meest bekende EV-bedrijf ter wereld. Haar dominantie in Amerika is ongekend. Tussen 2011 en 2019 was Tesla goed voor 40% van alle in Amerika verkochte EV’s. Tesla hoort elk jaar al vanaf 2015 bij de bestverkopende EV-modellen in Amerika.

Aandeel van totale verkopen berekend o.b.v. totale Amerikaanse EV-verkopen van 631.152 EV’s (IEA). 

* Schattingen. 

Bron: Cleantechnica

Tesla was in 2021 goed voor meer dan 50% van de EV-verkopen in Amerika met Model Y, gelanceerd in 2019, als bestverkochte type. Model Y is de bestverkopende EV in het eerste kwartaal van 2022, waarbij Tesla een marktaandeel heeft van maar liefst 75% van het EV-marktaandeel.

Ondanks de populariteit van Tesla, kan competitie een nieuwe uitdaging vormen als andere autobouwers hun nieuwe modellen uitrollen en hun EV-productie uitbreiden. General Motors richt zich bijvoorbeeld op de fabricage van 20 EV-modellen, beschikbaar tegen 2025, en Ford verwacht tegen 2026 jaarlijks ten minste 2 miljoen EV’s te produceren.

De toenemende concurrentie van bestaande en nieuwe toetreders zou de komende jaren wat van het marktaandeel van Tesla kunnen afpakken.

Bron: Visual Capitalist