Ik heb een:

Zon- en windenergie 2021 wereldwijd per land

Wind en zonne-energie wekken meer dan een tiende van de elektriciteit in de wereld op. Samen vormen ze de op drie na grootste bron van elektriciteit, na steenkool, gas en waterkracht.

Deze infographic op basis van gegevens van Ember toont de opkomst van elektriciteit uit deze twee schone bronnen in het afgelopen decennium.

Europa leidt in wind en zon

Zon- en wind wekten in 2021 voor het eerst 10,3% van de wereldwijde elektriciteit op. Dit is een stijging van 9,3% in 2020 en een verdubbeling van hun aandeel in vergelijking met 2015, toen het Klimaatakkoord van Parijs werd ondertekend.

Sterker nog, 50 landen (26%) wekten in 2021 meer dan een tiende van hun elektriciteit op uit zon- en windenergie. Hierbij bereikten zeven landen deze mijlpaal voor het eerst: China, Japan, Mongolië, Vietnam, Argentinië, Hongarije en El Salvador.

Denemarken en Uruguay behaalden respectievelijk 52% en 47% en liepen daarmee voorop op het gebied van technologie voor een hoge integratie van duurzame netwerken.

Vanuit regionaal perspectief leidt Europa met negen van de top 10 landen. Aan de andere kant hebben het Midden-Oosten en Afrika de minste landen die de drempel van 10% halen.

Rank Top landen Aandeel zon/wind
#1  Denemarken 51,9%
#2  Uruguay 46,7%
#3  Luxemburg 43,4%
#4  Lithouwen 36,9%
#5  Spanje 32,9%
#6  Ierland 32,9%
#7  Portugal 31,5%
#8  Duitsland 28,8%
#9  Griekenland 28,7%
#10  Groot-Brittannië 25,2%

Verdere groei van hernieuwbare energie nodig om de wereldwijde klimaatdoelstellingen te halen

De elektriciteitssector was de sector met de meeste broeikasgassen in 2020.

Volgens het Internationaal Energie Agentschap (IEA) moet de sector tegen 2040 wereldwijd netto nul bereiken om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te bereiken om de opwarming van de aarde tot 1,5 graad te beperken. En om dat doel te bereiken, moeten zon- en windenergie tot 2030 elk jaar met bijna 20% groeien.

Ondanks de recordstijging van hernieuwbare energiebronnen, voldoet de groei van de opwekking van zon-en windenergie momenteel niet aan de vereiste cijfers om de doelstellingen van het Klimaatakkoord te bereiken.

Toen de wereld in 2021 te maken kreeg met een ongekende stijging van de elektriciteitsvraag, werd slechts 29% van de wereldwijde stijging van de elektriciteitsvraag opgevangen door zon- en windenergie.

Transitie

Zelfs nu de emissies van de elektriciteitssector ongekend hoog zijn, zijn er tekenen dat de wereldwijde elektriciteitstransitie aan de gang is.

Regeringen zoals Amerika, Duitsland, Groot-Brittannië en Canada zijn van plan om hun aandeel in schone elektriciteit de komende anderhalf jaar te vergroten. Er komen ook investeringen uit de particuliere sector, waarbij bedrijven als Amazon en Apple hun posities op het gebied van hernieuwbare energie uitbreiden om één ​​van de grootste kopers in het algemeen te worden.

Er wordt meer zon- en windenergie aan de netten toegevoegd dan ooit. Naar verwachting zullen hernieuwbare energiebronnen het grootste deel van de schone elektriciteit gaan leveren, nodig om fossiele brandstoffen geleidelijk af te schaffen.

Bron: https://elements.visualcapitalist.com/mapped-solar-and-wind-power-by-country/