Ik heb een:

Energiesubsidies in Nederland en de EU

Binnen de energiemarkt zijn meerdere subsidies beschikbaar. Wij zorgen dat u overzicht houdt en in aanmerking komt voor de juiste subsidie. Ook adviseren we u over fiscale energiebespaar-mogelijkheden.

subsidie en belastingen - comcam

Energiesubsidies

In Nederland zijn heel veel energiesubsidies beschikbaar. De Nederlandse energiesubsidies en Europese energiesubsidies zorgen voor een verlaging van uw maandelijkse energielasten.

Wanneer ontvangt u energiesubsidie?

Of u wel of niet in aanmerking komt voor één van de beschikbare subsidiemogelijkheden, is afhankelijk van veel zaken:

 • de sector waarin u werkt
 • uw huidige financiële situatie
 • het type subsidie waarin u interesse heeft
 • de hoogte van uw eigen investering

Bij COMCAM zijn we voor elke sector op hoogte van Nederlandse en Europese energiesubsidies. Neem contact op voor de mogelijkheden. Of bel 0118 760 760.

energiesubsidie nederland

Nederlandse energiesubsidies

 • WBSO: Wet Bevordering Speur en Ontwikkelingswerk
  Fiscale steun voor ontwikkelings-en onderzoeksprojecten.
 • MOOI: Missie gedreven Onderzoek Ontwikkeling en Innovatie
  Ontwikkeling van goedkopere, klimaat neutrale en/of circulaire producten of diensten die uiterlijk in 2030 een eerste toepassing krijgen in de Nederlandse industrie.
 • TSE Industrie: Topsector Energiestudies Industrie
  Haalbaarheidsstudies voor innovatieve pilot-of demonstratieprojecten.
 • DEI+: Demonstratie Energie-en Klimaatinnovatie
  Innovatieve pilot-en demonstratieprojecten waarin de toegepaste innovatieve techniek kan bijdragen aan het verminderen van de CO2-uitstoot.
 • HER+: Hernieuwbare Energietransitie
  Innovatieve projecten gericht op CO2-reductie in 2030. Voor de meeste categorieën moeten projecten ook tot kostenreductie leiden. Dit draagt bij aan de besparing van toekomstige subsidie-uitgaven.
 • SDE++: Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie
  Subsidie om de onrendabele top weer rendabel te maken. Deze top zou zou ontstaan als de industrie nieuwe technologieën /duurzame energiedragers gaat toepassen om CO2-uitstoot te reduceren (marktintroductie).
 • VEKI: Versnelde klimaatinvesteringen Industrie
  Investeringsregeling voor bewezen innovatieve CO2-besparende maatregelen waarbij de terugverdientijd zonder subsidie meer dan 5 jaar zou zijn.
 • MIA/Vamil: Milieu investeringsaftrek/ Willekeurige afschrijving milieu- investeringen
  Uitrol van technologieën die tot milieuwinst leiden. Bijvoorbeeld bij circulaire economie of BioBasedEconomy. En bij de reductie van broeikasgassen.
 • EIA: Energie-investeringsaftrek
  Marktintroductie/uitrol van technologieën/apparaten die tot energiebesparing en/of tot CO2-reductie leiden. Ook is het ondersteunen van een studie mogelijk  (CO2-reductieplan).
 • DUMAVA: Duurzaam maatschappelijk vastgoed
  Tegemoetkoming in de kosten voor het verduurzamen van bestaand maatschappelijk vastgoed zoals scholen, overheidsgebouwen, zorginstellingen en rijksmonumenten.

Er zijn vaak ook regionale subsidie(s) vanuit de gemeente en/of provincie. Wij zorgen dat u overzicht houdt en in aanmerking komt voor de juiste subsidie.

Ik heb interesse
energiesubsidie europa - eu

Europese energiesubsidies

 • CEF- Energy/Transport
  Connecting Europe Facility, Transport: Gericht op verbetering van het trans Europese transportnetwerk.
 • FIT Fast track to Innovation
  Subsidie voor partners uit minimaal 3 landen om een innovatief product, proces of dienst het laatste zetje naar de Europese markt te geven.
 • Horizon Europe
  Horizon 2021- 2027, een ambitieus Europees programma voor onderzoek en ontwikkeling voor een breed scala aan onderwerpen.
 • Horizon Green Deal
  Een groot Europees programma voor onderzoek en ontwikkeling voor de verduurzaming van Europa.
 • Innovation Fund 
  Nieuw Europees subsidieprogramma gericht op grote en zeer innovatieve CO2 reducerende projecten.
 • Interreg
  Samenwerking tussen aangrenzende Europese regio’s op een veelheid van onderwerpen.
 • JTI Fuel Cells Hydrogen
  JTI-FCH is een publiek-private samenwerking op het gebied van waterstof- en brandstofcellen.
 • LIFE
  Europees programma voor Milieu, Duurzaamheid, Klimaat, Natuur en Biodiversiteit.

Ontdekken voor welke subsidies u in aanmerking komt? Neem contact op.

Ik heb interesse
Onafhankelijk in energie

COMCAM

Al sinds 2010 managen onze specialisten de energie-inkoop van bedrijven. Dat doen we via Energie Portfolio Management. We maken energie-analyses, geven advies, bepalen uw strategie en nemen desgewenst de energie-inkoop voor u uit handen.

Stabiel & betaalbaar

Geen zorgen over levering of kosten. We realiseren stabiele levering en besparing op energiekosten.

Duurzaam

We inventariseren de zakelijke kansen van de energietransitie: duurzame opwek, opslag, subsidie en financiering.

Intelligent

Onze energie-analisten monitoren 24/7 wat er gebeurt op de energiemarkt. Die kennis delen we met klanten.

Conform wet en regels

We passen actuele wet- en regelgeving toe in de energiestrategie voor uw bedrijf.

Neem contact op

COMCAM adviseert u actief over de mogelijkheden van energiesubsidie. Altijd eerst vrijblijvend. Bellen kan via 0118 – 760 760 .

kantoor-klein

Naam(Vereist)
Sleep bestanden hierheen of
Max. bestandsgrootte: 512 MB.