Vragen? Bel +31 118 760 760

Meer ruimte voor zon- en windparken dankzij cable pooling

door | sep 2, 2020

Cable pooling, waarbij zon- en windparken slim gebruik maken van één netaansluiting, maakt de lokale opwek van duurzame energie mogelijk op locaties die nu nog vaak buiten beeld blijven. Op die manier levert cable pooling een bijdrage aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord en de uitwerking van de Regionale Energiestrategieën, vertelt Sipco Eggink van Firan.

Het Nederlandse Klimaatakkoord laat de 30 energieregio’s momenteel de mogelijkheden onderzoeken voor de opwekking van duurzame elektriciteit. In de Regionale Energiestrategie (RES) zet elke regio vervolgens op een rij hoeveel duurzame energie er in 2030 geproduceerd gaat worden. Het doel is om in 2030 in totaal 35 terraWatt duurzame elektriciteit op te wekken. Dat is vergelijkbaar met 30 procent van het landelijke stroomverbruik.
Netaansluitingen volledig gebruiken

Bij cable pooling worden nabijgelegen wind- en zonneparken op één netaansluiting aangesloten. Zonnepanelen en windmolens zijn namelijk in hoge mate complementair: als de wind waait, schijnt de zon meestal niet, en op een zonovergoten dag waait het doorgaans niet. Eggink: “Een windmolenpark benut gemiddeld dertig procent van de netaansluiting en een zonnepark slechts tien procent. Het gevolg is dat de energie-infrastructuur niet volledig wordt gebruikt. Met cable pooling wordt de capaciteit van de elektriciteitskabel beter benut. Daardoor gaat er minder energie verloren en wordt de energievoorziening stabieler. En misschien wel minstens zo belangrijk: er is geen netverzwaring nodig, en de business case voor nieuwe projecten verbetert.”

Gebieden ontsluiten

Het is nu extra interessant om te kijken naar cable pooling, vindt Eggink. “Je kunt met cable pooling veel meer gebieden ontsluiten voor de mogelijke opwek van zonne- en windenergie, omdat je zonnepanelen en windmolens combineert achter het bestaande elektriciteitsnet. Bovendien vermindert op deze manier het ruimtebeslag, omdat je zonnevelden rondom de windturbines ontwerpt, op dezelfde grond of in ieder geval dichtbij elkaar in de buurt. Dat betekent dat er per saldo meer projecten worden gerealiseerd, en dat hebben we hard nodig om de energietransitie te versnellen.”

Gewijzigde Elektriciteitswet

Sinds juli is cable pooling expliciet opgenomen in de Elektriciteitswet, wat het eenvoudiger maakt voor partijen die zon- en windparken exploiteren om gebruik te maken van dezelfde netaansluiting. Ontwikkelaars van grootschalige zon- en windprojecten zien inmiddels steeds meer mogelijkheden voor cable pooling. Firan begeleidt de ontwikkeling van cable pooling, en ondersteunt de betrokken partijen om de optimale aansluiting te realiseren.

Hoe zit het met gemeenten, die immers een regierol vervullen in de energietransitie? “Als cable pooling een optie is, dan kan de gemeente een faciliterende rol vervullen. Bijvoorbeeld door de partijen om tafel te brengen die nodig zijn om de projecten te realiseren. Dan kan je gezamenlijk van gedachten wisselen over bijvoorbeeld de technische mogelijkheden, de organisatorische en juridische randvoorwaarden en de lokale wensen.”

Impact

Door deze ontwikkelingen ontstaan er ontzettend veel kansen om te kiezen voor groene energie. Nu de gemeentes en andere bestuurlijke regio’s achter dit project staan, kunnen er veel plannen makkelijker gerealiseerd worden. Zonnepanelen en windmolens passen nu als geen ander in de visie van zowel het kabinet als de lokale besturen. De mogelijkheden om nu te investeren zijn er, cable pooling zou het exploiteren van windmolens en zonnepanelen nog voordeliger maken, doet u mee?

COMCAM ziet kansen. Wij kunnen onze klanten hierdoor meer opties bieden voor elk type verduurzaming met wind of zonne-energie. Door onze persoonlijke aanpak op maat kan er precies gekeken worden of cable pooling ook voor u interessant kan zijn of dat u wellicht kunt profiteren van andere ontwikkelingen!

 

Bron: https://www.energieplus.nl/nieuwe-ruimte-voor-zon-en-windparken-dankzij-cable-pooling