Ik heb een:

Paris Proof Commitment

COMCAM heeft zich verbonden aan de ‘Parijse doelen’ voor de gebouwde omgeving door het Paris Proof Commitment te ondertekenen. Daarmee verbinden we ons aan de ambitieuze doelstelling om het energiegebruik in de gebouwde omgeving met twee derde te verlagen en de daarbij horende CO₂-emissies terug te brengen. Het doel is een duurzaam gebouwde omgeving zonder CO₂-uitstoot in 2040: een Paris Proof gebouwde omgeving.

Ondertekening

We tekenden het Paris Proof Commitment tijdens het centraal ondertekenmoment op het Paris Proof Plein op vastgoedbeurs PROVADA 2023.

Ondertekening door onze CEO Philipp Keller

Wat is het Paris Proof Commitment ?

Het is een manier die de Dutch Green Building Council ontwikkeld heeft om te bepalen hoeveel energiebesparing er nodig is in de gebouwde omgeving om te voldoen aan de doelstellingen van het Akkoord van Parijs. In dit akkoord hebben landen afspraken gemaakt om de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen.

Het Paris Proof Commitment heeft tot doel het energieverbruik en de CO2-uitstoot van gebouwen met tweederde te verminderen ten opzichte van het huidige gemiddelde. Dit wordt bereikt door het daadwerkelijke energieverbruik van gebouwen te meten, in plaats van alleen te vertrouwen op energielabels. Voor een volledig duurzame energievoorziening mag een bestaand kantoorgebouw bijvoorbeeld straks nog maar 70 kWh per vierkante meter per jaar verbruiken.

Steeds meer organisaties – de koplopers in de verduurzaming van de gebouwde omgeving – ondertekenen het PCC en committeren zich aan de Paris Proof-normen. Hierdoor komt het doel dichterbij.

Wat betekent dat?

Samen met alle ondertekenaars gaan we ieder vanuit onze eigen rol meten op werkelijk energiegebruik en vastgoed versneld verduurzamen voor 2040 en doen dit binnen het CO₂-budget voor de gebouwde omgeving in Nederland. Voor de bestaande bouw betekent dat sturen op werkelijk energiegebruik en ingrijpend verduurzamen. Voor nieuwbouw- en renovatieprojecten wordt er gestuurd op materiaalgebonden CO₂-emissies en worden deze getoetst aan de doelstellingen per jaar van het CO₂-budget. Bovendien brengen we de klanten, partners en andere partijen om ons heen in beweging om ook Paris Proof te worden.

De ondertekenaars tijdens het centraal ondertekenmoment op het Paris Proof Plein op PROVADA 2023

Concrete stappen

  1. We zijn transparant over ons eigen energiegebruik en CO₂-emissies.
  2. We realiseren de Paris Proof ambitie door het opstellen van routekaarten.
  3. We monitoren en rapporteren de voortgang.
  4. We promoten Paris Proof naar klanten, partners en sector.