Subsidies & Belastingen

Subsidies om de opwek van duurzame energie te motiveren bestaan tegenwoordig al een lange tijd. De SDE+ subsidies zijn inmiddels aan vervanging toe en zal in 2020 worden vervangen door de SDE++ subsidies. Bij COMCAM Energy zijn wij al voor lange tijd bekend met deze en soortgelijke subsidies waardoor wij u als geen ander kunnen adviseren bij uw aanvraag!

Vraag uw advies aan!

SDE+ subsidie

De Stimulering Duurzame Energieproductie staat ook wel bekend als SDE+ subsidie. Deze landelijke subsidieregeling is ingericht voor bedrijven en instellingen die duurzame energie willen produceren uit één van de volgende bronnen:

 • Water
 • Wind
 • Zon
 • Biomassa
 • Geothermie

SDE+ subsidies vergoeden het verschil tussen de lage kostprijs van grijze energie en de relatief hoge kostprijs van groene energie over de periode van acht, twaalf of vijftien jaar. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de technologie en hoeveelheid geproduceerde duurzame energie.

SDE++ subsidie

Vanaf 2020 is er de SDE++ subsidie: Stimulering Duurzame Energietransitie. Deze subsidie soort heeft als uitgangspunt het stimuleren van CO2-reducerende technieken. Zo wordt er een rangschikking gemaakt op basis van verwachte subsidie per vermeden ton CO2-emissie.

Uitbreiding SDE++

De SDE++ regeling is uitgebreid met Carbon, Capture & Storage (CCS). CCS is de afvang en opslag van CO₂ en kent verschillende mogelijke toepassingen in de industrie. Op verschillende locaties kan CO₂ worden afgevangen, gecomprimeerd, getransporteerd en daarna onder de grond worden opgeslagen.

Een andere uitbreiding is de elektrische boiler en warmtepomp. Elektrische boilers gebruiken elektriciteit om warmte te produceren en kunnen worden ingezet als alternatief voor ketels of warmtekrachtkoppelingsinstallaties (WKK) die warmte produceren door verbranding van aardgas, olie of restgassen.

 Andere SDE++ categorieën zijn:

 • Aquathermie: oppervlaktewater en afvalwater
 • Warmtebenutting uit champost
 • Daglichtkas
 • Geothermie voor toepassing in gebouwde omgeving
 • Industriële restwarmte
 • Waterstofproductie via elektrolyse

  De SDE++ regeling behoudt een aantal uitgangspunten vast van de SDE+ regeling zoals het subsidiëren van de onrendabele top, een gefaseerde openstelling op basis van subsidie-intensiteit en concurrentie tussen de verschillende technieken.

  Subsidieregelingen voor elektrische bedrijfsauto’s 

  Ondernemers en non-profit instellingen komen bij de aankoop van een nieuwe elektrische bedrijfsauto in aanmerking voor een subsidie van maximaal 5.000 euro. De subsidieregeling SEBA loopt van 15 maart 2021 tot en met 31 december 2025. Het subsidiebudget van de regeling heeft ieder jaar een maximum; in 2021 is dat 22 miljoen euro.

  De regeling is voor nieuwe, emissie loze, lichtere en zwaardere bedrijfsauto’s die zijn bedoeld voor het vervoer van goederen tot een maximum gewicht van 4.250 kg (voertuigcategorieën N1 of N2). 

  Naast de SEBA- regeling kunt u voor duurzame investeringen gebruik maken van Milieu Investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Met de MIA profiteert u van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 45% van het investeringsbedrag in 2022, in 2021 was dit 36%. Die aftrek komt bovenop uw gebruikelijke investeringsaftrek. Met de Vamil kunt u 75% van de investeringskosten afschrijven. 

  Er gelden voorwaarden om de MIA of Vamil toe te kunnen passen in uw belastingaangifte. Een belangrijke voorwaarde is dat de milieuvriendelijke techniek of het bedrijfsmiddel voldoet aan de eisen van een omschrijving op de Milieulijst 2022. Het budget voor 2022 voor MIA is € 144 miljoen (+ 30 miljoen t.o.v. 2021). Voor Vamil is in 2022 weer € 25 miljoen beschikbaar. Hier vindt u meer informatie over de voorwaarden.

   

  De SDE++ ronde 2021 is gesloten. De openstellingsdata voor 2022 volgen later dit jaar vanuit RVO.

  Heeft u behoefte aan meer informatie of wilt u aanspraak doen op één van deze subsidies? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

  Voor alle openstaande subsidies omtrent het verduurzamen kunt u kijken op de website van het RVO. COMCAM Energy helpt uw graag bij uw aanvraag!