Informatieplicht Wet Milieubeheer

Sinds de aanscherping van de Wet Milieubeheer worden bedrijven met een verbruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Dus valt uw bedrijf onder de besparingsplicht? Dan hoort u voor 1 juli 2019 in eLoket van RVO.nl aan te geven welke maatregelen u heeft genomen.

Uit onderzoek door de RVO blijkt dat circa 50% van de meldingsplichtigen nog geen melding hebben gedaan. Hierdoor zijn dus momenteel zo’n 50.000 bedrijven en instellingen in overtreding van de wet.

Verdere uitleg over de wet vind u op: https://www.rijkswaterstaat.nl/water/wetten-regels-en-vergunningen/natuur-en-milieuwetten/wet-milieubeheer/index.aspx

 

 

Wat kan COMCAM voor u betekenen

  • COMCAM Energy helpt u met het in kaart brengen van uw verbruik.
  • Wij ondersteunen bij het nemen van energiebesparende maatregelen.
  • Adviseren u over subsidies en belasting voordelen voor duurzame investeringen.
  • Dienen op verzoek als tussenpersoon de rapportage in het eLoket van RVO voor u in.

 

Uw rapportage uit handen

Als u uw rapportage nog niet gedaan heeft kunt wij uw rapportage voor u indienen. Wij verzamelen dan samen met u de gegevens en zorgen dat de juiste informatie op het eLoket van RVO staat.

Verbruik en duurzaamheid in kaart

Wij bieden samen met onze partner EnergyCommunication een portaal aan waarin u uw energieverbruik kunt bijhouden. Hier kunt u per dag, uur of zelfs per kwartier uw verbruiken inzien. Ook geven wij u analyses en tips geven om uw verbruik te verminderen.

Alle opties om te verduurzamen

Door onze unieke positie in de energie markt hebben wij veel partners. De verschillende expertises van deze partners worden ingezet om uw bedrijf het beste te verduurzamen. Samen met u kijken wij wat het best bij uw bedrijf past.

 

Subsidie/Financiering

Als u wilt investeren in duurzaamheid, kan het zijn dat u recht heeft op subsidie of een regeling. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk onder de Regeling Milieu-investeringsaftrek (MIA) om een deel van uw investering af te trekken van uw winst. Daarnaast maakt de Regeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) het mogelijk tot 75% van een investering op ieder moment af te schrijven.

[:nl _i=”0″ _address=”1.0.0.0″ /][:de _i=”1″ _address=”1.0.0.1″ /][: _i=”2″ _address=”1.0.0.2″ /]