Ik heb een:

Vol stroomnet zorgt voor problemen in heel Europa

Het stroomnet raakt overvol in steeds meer Europese landen. Netbeheerders slagen er niet in wind- en zonneparken aan te sluiten op het stroomnet. Bedrijven die een aansluiting aanvragen belanden vaak op lange wachtlijsten.

De duurzame doelen en plannen voor elektrificatie van veel bedrijven zijn te hoog gegrepen voor de capaciteit van het stroomnet. Zowel afnemers als aanbieders hebben hier mee te maken. Nederland was lange tijd koploper op het gebied van netproblemen ten gevolge van duurzame ambities.  Andere Europese landen krijgen nu met dezelfde problematiek en uitdagingen te maken.

‘Op verduurzaming volgen problemen op het net’, zegt FD-journalist Pien van Engen.

Alle Europese landen kampen zo met hun eigen uitdagingen om duurzame stroom bij bedrijven te krijgen. ‘In Duitsland bijvoorbeeld wordt heel veel groene energie opgewekt in het noorden, rond Noordzee, maar veel industriële clusters die draaien op grote hoeveelheden energie zitten in het zuiden’, zegt Van Engen. ‘Het aanleggen van de enorm lange stroomkabels die nodig zijn wordt in Duitsland niet centraal geregeld zoals in Nederland, maar moet in Duitsland ook nog in alle deelstaten geregeld worden.’ Het is tekenend voor de moeilijkheden waar ketenpartners mee te maken hebben.

Bedrijven moeten hun verduurzamingsambities uitstellen tot er ruimte is op het stroomnet, maar ook producenten lopen tegen een muur aan.

‘Zonne- of windmolenparken kunnen niet aangesloten worden, omdat er te veel stroom wordt opgewekt. Het systeem loopt dan vast, waarop die parken worden uitgezet’, zegt Van Engen.

‘In Nederland gaan de ambities en investeringen nog hand in hand, maar in 19 van de 23 Europese landen is dat niet het geval.’ Grote investeringen moeten landen helpen om het net weer bestendig te maken voor vraag en aanbod. Het Internationaal Energie Agentschap heeft onlangs nog berekend dat er voor alle ambities wereldwijd zo’n 80 miljoen kilometer aan nieuwe kabels nodig is.

Europa is op wereldschaal een voorloper, maar volgens Van Engen moet er nog wel veel gebeuren voordat de Europese landen klaar zijn voor een duurzame toekomst; ‘De EU heeft al eens berekend dat er 54 miljard euro aan investeringen nodig is. Daarnaast vraagt de industrie om het vergunningstraject te versoepelen.’

Bron: bnr.nl